Miejsce na Twoją reklamę

Żółta plamistość liści kukurydzy

Żółta plamistość liści kukurydzy znana jest także pod nazwą helmintosporioza kukurydzy. Porażenie liści przez helmintosporiozę kukurydzy występuje najczęściej w północnej i centralnej Polsce, natomiast największemu porażeniu kukurydza ulega na południu Polski w latach wilgotnych i chłodnych. Choroba powodowana jest przez grzyba Helmintosporium turcicum; Setosphaeria turcica. Helmintosporium turcicum odpowiedzialny jest za choroby liści kukurydzy, czyli tym samym wpływa na obniżenie procesu fotosyntezy i zaburzenia odżywiania roślin. Żółta plamistość liści kukurydzy powoduje kilkuprocentowe straty plonu ziarna (największe w najcieplejszym regionie uprawy kukurydzy czyli na południu Polski) oraz pogorszenie jego jakości (gorsze wypełnienie ziarna), głównie dla produkcji paszy.

Objawy:

Pierwsze objawy pojawiają się na dolnych liściach, następnie żółta plamistość liści kukurydzy poraża liście środkowe oraz liście okrywowe kolb. Objawy występują w formie plam; początkowo wodnistych i szarozielonych, a później szarobrunatnych z szarobrunatną albo czerwonofioletową obwódką. Plamy są kształtu owalnego, zazwyczaj o nieregularnych, wydłużonych brzegach, ciemniejące w środku. Gdy na liściu wystąpi kilka plam, mogą się tworzyć nekrozy, które powodują łamanie się i zasychanie liści.

Źródłem infekcji są resztki pożniwne porażonych roślin oraz ziarno siewne, na których zimuje grzyb w postaci grzybni i zarodników. Do czynników sprzyjających rozwojowi choroby możemy zaliczyć: wiatr, umiarkowanie deszczową pogodę, uszkodzenia mechaniczne (piasek przenoszony z wiatrem), uszkodzenia liści kukurydzy przez mszyce oraz porażenia roślin przez inne grzyby.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- dbaniu o stan fitosanitarny pola

- głębokim, dokładnym przyoraniu i usuwaniu resztek porażonych roślin

- stosowaniu zdrowego materiału siewnego

- zaprawianiu materiału siewnego fungicydami

- uprawianiu odmian odpornych na porażenie

- zwalczaniu chwastów

- wykonywaniu sezonowych oprysków

- stosowaniu właściwego płodozmianu – przestrzeganiu 4-letnich przerw w uprawie kukurydzy na tym samym polu.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B