Miejsce na Twoją reklamę

Zgorzel siewek rzepaku

Zgorzel siewek rzepaku

Zgorzel siewek rzepaku

Choroba grzybowa siewek. Wywołana jest przez grzyby z rodzajów:  Pythium spp., Rhizoctonia solani, Fusarium spp.  Jest jedną z pierwszych chorób, którą spotykamy na plantacji rzepaku po jego siewie. Choroba ta jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza gdy wystąpi tuż po wschodach. Silne porażenie przyczynia się do więdnięcia, a w ostateczności do zamierania roślin. Może powodować straty w plonie do 20%.

Objawy:

- w przypadku zgorzeli przedwschodowej – występuje przed ukazaniem się nadziemnych części rośliny. Prowadzi do zbrunatnienia i obumarcia kiełków oraz korzonków zarodkowych przed ich wydostaniem się na powierzchnię. W konsekwencji na polu pojawiają się puste miejsca, a zasiewy są przerzedzone.

- w przypadku zgorzeli powschodowej – na formujących się liścieniach, łodyżkach oraz liściach właściwych powodowana jest przez grzyby, które obejmują swym porażeniem szyję korzeniową. W miejscu infekcji na szyjce korzeniowej i korzeniach tworzą się ciemnobrunatne plamy, z czasem obejmujące cały ich obwód, potocznie zwane „czarną nóżką”. Prowadzą one do obumierania rośliny. Młode rośliny początkowo zmieniają  swój żywy kolor  zielony na szarozielony, żółkną, łodyga ulega najczęściej przewężeniu potem rośliny więdną, wywracają się i zamierają. W miejscu porażenia często widać nalot zarodnikowania grzyba. Niekiedy rośliny porażone walczą i nie zamierają, rosną jednak wolniej i są bardziej narażone na opanowanie przez inne patogeny.

Źródłem infekcji jest głównie zakażone ziarno, gleba i resztki pożniwne. Młode rośliny mogą być zakażone przez zarodniki i grzybnie. Do porażenia przyczyniają się także: zbyt duże zagęszczenie roślin, wysoka wilgotność (zagłębienia na polu) i słaba przepuszczalność podłoża, wysiew zakażonych nasion lub wysiew nasion do zakażonego podłoża, zbyt głęboki siew, mała ilość światła.

Zapobieganie:

Najskuteczniejszym i najtańszym sposobem zapobiegania tej chorobie jest przedsiewne zaprawianie nasion. Ochrona polega także na:

- przestrzeganiu prawidłowej gęstości i głębokości siewu nasion,

- wysiewaniu rzepaku w zalecanych terminach

 - unikaniu gleb lub podłoży ciężkich, zlewnych,  o słabej przepuszczalności dla wody i powietrza

- stosowaniu zabiegów ochronnych po siewie

- ograniczeniu wzajemnej konkurencji roślin o światło

-  dobraniu właściwego płodozmianu

- dokładnym  przyoraniu resztek pożniwnych.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B