Miejsce na Twoją reklamę

Zgorzel siewek kukurydzy

Fuzarioza kukurydzy występuje powszechnie na kukurydzy i należy do najbardziej pospolitych chorób kukurydzy w warunkach klimatu umiarkowanego. Poraża rożne części roślin we wszystkich fazach ich rozwoju. Fuzariozę kukurydzy możemy podzielić na 3 etapy działania:

- zgorzel siewek kukurydzy

- zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy

- fuzariozę kolb i ziarna kukurydzy.

Zgorzel siewek kukurydzy wywołana jest przez różne patogeny grzybowe należące do rodzaju Fusarium spp. oraz Phytium. W wyniku porażenia przez zgorzel siewek rośliny przedwcześnie zamierają, co powoduje szkody na wszystkich rodzajach plantacji. W czasie deszczowej i chłodnej wiosny choroba ta jest szczególnie groźna, ponieważ zakłóca kiełkowanie, wschody oraz rozwój i początkowy wzrost młodych siewek kukurydzy, głównie gdy nie zastosowano żadnej zaprawy fungicydowej.

Objawy:

W czasie wschodów roślin występuje zgorzel siewek i zamieranie kiełków kukurydzy. Objawy zgorzeli są widoczne na różnych etapach rozwoju siewek. Często jest tak, iż porażone kiełki w ogóle nie wschodzą, brunatnieją i zamierają już przed wydostaniem się rośliny na powierzchnię gleby (zgorzel przedwschodowa). Stąd w wielu miejscach na plantacji mogą pojawić się puste place w łanie. Główne objawy chorobowe zgorzeli powschodowej to: żółknięcie pierwszych liści, zahamowanie wzrostu roślin (skarłowacenie siewek), brunatnienie, gnicie i zamieranie korzeni. Wyraźne objawy chorobowe widoczne są na siewkach w obrębie szyjki korzeniowej. Pojawiają się żółte, później ciemniejące plamy, które z czasem tworzą czarne smugi. Silne porażenie szyjki korzeniowej może prowadzić do całkowitego zamarcia roślin i ich wypadania (zazwyczaj placowego). Całe rośliny żółkną, więdną i w końcowym etapie giną. Gdy jedna roślina przeżyje, wtedy zwykle szybko jest opanowywana przez inne choroby; głównie przez zgniliznę korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy.

Źródłem infekcji są ziarniaki, resztki pożniwne roślin (głównie kolby i łodygi) oraz zakażona gleba, na których zimują grzyby z rodzaju Fusarium oraz Phythium. Najczęściej wyróżniamy następujące gatunki: Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum, Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme oraz Fusarium graminearum. Są to grzyby mitosporowe, żyjące jako saprotrofy w glebie.

W przypadku zgorzeli siewek zazwyczaj jako pierwsze infekują grzyby z rodzaju Pythium, następnie w czasie wzrostu temperatury siewki kukurydzy są porażone przez ciepłolubne grzyby furazyjne. Głównymi czynnikami sprzyjającymi fuzariozie kukurydzy są zbyt gęsty siew oraz jednostronne nawożenie azotem. Fuzarioza kukurydzy może rozprzestrzeniać się także podczas przechowywania kolb w źle urządzonych magazynach, przy zbyt wysokiej temperaturze. Mechaniczne uszkodzenie nasion także sprzyja infekcji.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- dbaniu o stan fitosanitarny pola

- głębokim przyoraniu i usuwaniu resztek porażonych roślin

- stosowaniu zdrowego materiału siewnego

- zaprawianiu materiału siewnego fungicydami o działaniu kontaktowym lub kontaktowym i wgłębnym

- uprawianiu odmian odpornych na porażenie

- uprawianiu odmian odpornych na omacnicę prosowiankę

- zwalczaniu chwastów

- wykonywaniu sezonowych oprysków

- wczesnym zbiorze – tuż po dojrzeniu

- stosowaniu właściwego płodozmianu – przestrzeganiu 4-letnich przerw w uprawie kukurydzy na tym samym polu

- właściwym magazynowaniu kolb i ziarna.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B