Miejsce na Twoją reklamę

Wyprzenie zbóż

Wyprzenie zbóż występuje gdy okrywa śnieżna zbyt długo zalega na polach. Jest to nieinfekcyjna choroba zbóż. Najwrażliwsze na wyprzenie jest żyto.

Objawy:

Pierwsze objawy są widoczne po stajaniu okrywy śnieżnej. Chore rośliny mają liście zżółknięte, zwiędnięte i łatwo dają się rozetrzeć palcami. Chore rośliny mogą nawet zamierać, szczególnie wtedy, gdy zostaną zaatakowane także przez pleśń śniegową zbóż i pałecznicę zbóż.

Przyczyną choroby jest zbyt długo zalegający na polach śnieg. Wyprzenie ma miejsce gdy na niezamarzniętą ziemię spadnie gruba warstwa śniegu utrzymująca się przez 1 do 2 miesięcy. Rośliny pod śniegiem intensywnie oddychają (dodatnia temperatura, ale nie zachodzi proces fotosyntezy z powodu braku światła). W efekcie rośliny są osłabione lub zamierają „z głodu” (wyczerpywanie się substancji pokarmowych).  Pod śniegiem osłabione rośliny są często atakowane przez grzyby, a po zejściu okrywy śnieżnej są podatne na wymarznięcie.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- wysiewaniu ozimin niezbyt wcześnie

- starannym przygotowaniu pola przed siewem

- po siewie - wykonywaniu bruzd umożliwiających odprowadzanie wód w czasie zimy lub wiosną

- unikaniu przenawożenia azotem

- przyspieszaniu topnienia śniegu – posypywanie pyłem węglowym lub torfowym

- stosowaniu pogłównie nawożenia azotowego zaraz po zejściu śniegu (wzmocnienie roślin i uniemożliwienie im szybkiej regeneracji zniszczonych części).

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B