Miejsce na Twoją reklamę

Wrzecionowatość bulw ziemniaka

Wrzecionowatość bulw ziemniaka

Wrzecionowatość bulw ziemniaka wywołana jest przez Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid, PSTVd). Wrzecionowatość bulw ziemniaka spotykana jest w różnych rejonach uprawy ziemniaka i powoduje obniżenie plonu bulw o od 15 do 25 %, a czasami nawet do 65%.

Objawy:

Nazwa choroby pochodzi od kształtu bulw, które po porażeniu ulegają wydłużeniu i czasami stają się wrzecionowate. Charakterystyczną cechą jest zaostrzenie przystolonowej części bulwy. Bulwy chorych roślin mają więcej i wyraźniej zaznaczonych oczek niż bulwy roślin zdrowych. Wokół przetchlinek powstają czasami nekrotyczne pierścienie.  Powierzchnie chorych bulw pokryte są bardzo często bruzdami biegnącymi wzdłuż ich długiej osi. Z chorych bulw nitkowate kiełki wyrastają z opóźnieniem. Nadziemne części roślin mają następujące objawy: zdrobnienie listków, pomarszczenie brzegów listków, skupione ułożenie listków bocznych oraz ich nakładanie się na listek wierzchołkowy. Liście względem łodyg ustawione są pod kątem ostrym, co nadaje roślinom pokrój po części miotlasty.

Źródła infekcji:

Głównym źródłem wirusów ziemniaka są zakażone sadzeniaki. PSTVd należy do rodziny Pospiviroidae. Wiroid jest to molekuła RNA bez otoczki białkowej. PSTVd jest przenoszony w sposób mechaniczny z sokiem, przez nasiona i pyłek.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- używaniu do sadzenia zdrowych, wolnych od wirusa sadzeniaków

- sadzeniu odmian odpornych na wirusa

- wykonywaniu zabiegów ograniczających rozprzestrzenianie wirusa

- przestrzeganiu zaleceń mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania wirusa

- wykorzystywaniu rejonów zamkniętych, oddzielonych lasami, łąkami albo jeziorami od innych terenów i zaprawianiu sadzeniaków przeciw rizoktoniozie

- podkiełkowywaniu sadzeniaków przed sadzeniem

- wczesnym wysadzaniu podkiełkowanych lub pobudzonych sadzeniaków, tak aby w momencie pojawienia się na plantacji mszyc rośliny były już zaawansowane w rozwoju. Rośliny starsze są mniej podatne na zakażenie.

- chemicznym zwalczaniu mszyc jako wektorów wirusów przy użyciu insektycydów

- na plantacjach przeznaczonych na sadzeniaki stosowaniu selekcji negatywnej czyli usuwaniu poza plantację i niszczeniu całych, chorych roślin wraz z bulwami matecznymi i potomnymi przed pojawieniem się mszyc-wektorów wirusów. W okresie wegetacji należy przeprowadzić co najmniej 3 selekcje negatywne.

- unikaniu sąsiedztwa z plantacjami ziemniaka o niższym stopniu kwalifikacyjnym

- wczesnym, chemicznym niszczeniu naci w czasie letniej migracji mszyc – celem jest niedopuszczenie do zakażenia bulw potomnych

- dokonywaniu zbioru zaraz po dojrzeniu bulw

- ochronie plantacji przed stonką ziemniaczaną, zarazą ziemniaka i innymi niekorzystnymi czynnikami

- w gospodarstwie, w którym sadzeniaki reprodukowane są we własnym zakresie zaleca się wymieniać na zdrowe czyli kwalifikowane co od 2 do 5 lat.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B