Miejsce na Twoją reklamę

Uszkodzenia termiczne bulw i roślin ziemniaka

Uszkodzenia termiczne bulw i roślin ziemniaka

Uszkodzenia termiczne roślin ziemniaka spowodowane zbyt niskimi temperaturami występują w okresie przymrozków wiosennych i jesiennych. Uszkodzenia bulw ziemniaka spowodowane zbyt niskimi lub wysokimi temperaturami występują zazwyczaj podczas transportu i przechowywania, rzadziej w okresie wegetacji roślin ziemniaka. Przymrozki wiosenne niszczące nadziemną część roślin przyczyniają się do opóźnienia wegetacji, natomiast przymrozki jesienne powodują skrócenie wegetacji późnych odmian ziemniaka. W czasie transportu i przechowywania bulw bardzo niebezpieczne są zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie temperatury.

Objawy:

W czasie krótkotrwałych obniżeń temperatur do -1°C tylko część liści staje się ciemnozielona, potem zamiera i zasycha. Podczas większych i dłużej trwających obniżeniach temperatur przemarznięciu ulegają całe nadziemne części roślin, które następnie po ustąpieniu przymrozku więdną, zasychają i brunatnieją. Wiosną z podziemnych części pędów wyrastają boczne odgałęzienia lub z oczek śpiących wyrastają nowe pędy. Przemarzanie bulw ma miejsce przy 0°C. Przy krótkotrwałym obniżeniu temperatur do -2°C powstają uszkodzenia zewnętrznych części bulw. Przy dłużej trwających i większych obniżeniach temperatur przemarznięciu ulegają całe bulwy. Po podwyższeniu temperatur stają się one miękkie i gniją. Bulwy uszkodzone przez niskie temperatury powinny natychmiast zostać uparowane i przeznaczone na paszę dla zwierząt lub wykorzystane w gorzelni. W temperaturach od 0 do 2°C, czasem także trochę wyższych, bulwy stają się słodkie. Spowodowane jest to zamianą wielocukrów na dwucukry. Jest to proces odwracalny. Słodkość ustępuje, gdy przez kilka dni bulwy zostają umieszczone w pomieszczeniu o temperaturze od 8 do 10°C.

Bulwy odkryte lub okryte cienką warstwą ziemi w latach gorących i suchych ulegają oparzeniom. Ich powierzchnia i miąższ ciemnieje i zasycha. Często także stają się miękkie i gąbczaste. Zbyt wysokie temperatury panujące podczas transportu i przechowywania także powodują ciemnienie i czernienie miąższu bulw. Takie bulwy nie nadają się ani do spożycia, ani na sadzeniaki. Przechowywane łatwo gniją.

Przyczyną choroby są zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- obsypywaniu ziemią wschodzących roślin ziemniaka – ochrona przed przymrozkami

- unikaniu zbyt wczesnego sadzenia ziemniaków w rejonach częstego występowania przymrozków późnowiosennych

- unikaniu transportu bulw w okresach zbyt niskich temperatur

- zmianie zabezpieczenia przechowywanych bulw w zależności od temperatur panujących w kopcu, w przechowalni lub na zewnątrz.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B