Miejsce na Twoją reklamę

Sucha zgnilizna bulw ziemniaka

Sucha zgnilizna bulw ziemniaka

Sucha zgnilizna bulw ziemniaka występuje na bulwach we wszystkich rejonach uprawy ziemniaka. Najczęściej pojawia się w czasie przechowywania, rzadziej po wysadzeniu w polu. Choroba wywoływana jest przez grzyba Fusarium sulphureum lub Fusarium solani var. coeruleum. Szkody są proporcjonalne do procentu porażonych bulw, który jest zwykle w granicach od kilku do kilkunastu procent (rzadko kilkadziesiąt).

Objawy:

Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj w okolicach zranień bulw po około jednomiesięcznym okresie przechowywania. Są to małe, brunatne, wgłębne plamy, które stopniowo ulegają powiększeniu. Wewnątrz gnijących, brunatnych tkanek miąższu bulwy powstają jamy (kawerny). Ścianki jam pokryte są szarobiałym nalotem grzybni. Z czasem w miarę wysychania obumarłych tkanek powierzchnia okryta skórką staje się pomarszczona i wklęsła. Na powierzchni porażonej bulwy pojawiają się białożółte lub białoróżowe, kuliste twory grzybniowe o średnicy od 2 do 4 mm, na których występują skupiska trzonków i zarodników konidialnych. Efektem suchego gnicia bulw są mumie, które można rozetrzeć na proszek.

Źródłem infekcji są porażone sadzeniaki oraz gleba. Patogeny Fusarium sulphureum i Fusarium solani var. coeruleum należą do grzybów mitosporowych. Strzępki tych grzybów wnikają do bulw wyłącznie przez zranienia powstające w czasie zbioru, transportu i sortowania, a także przez zranienia występujące w wypadku zarazy, parcha prószystego oraz innych chorób ziemniaka. Fusarium sulphureum i Fusarium solani var. coeruleum rozprzestrzeniają się z sadzeniakami oraz przez konidia i chlamidospory. W warunkach polowych, w glebie mogą przetrwać nawet kilka lat. Im bulwy ziemniaka są starsze tym bardziej są porażone na zakażenie. Zabliźnianie się ran powoduje ograniczenie infekcji. W warunkach optymalnych trwa ono 3 dni w temperaturze 21°C, a 8 w temperaturze 15°C. Optymalne temperatury dla zaistnienia infekcji występują w przedziale od 10 do 20°C.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- unikaniu ranienia bulw – wykonywanie zbioru bulw dojrzałych w temperaturze powyżej 10°C przy pomocy sprawnych i dobrze wyregulowanych maszyn, przyczep, taśmociągów, innych środków transportu oraz sortowników

- przechowywaniu bulw w kopcach lub przechowalniach ze sprawną wentylacją (w pierwszym okresie po zbiorze w temperaturach od 15 do 20°C; później w temperaturach coraz niższych – optimum od 2 do 6°C)

- zaprawianiu zaraz po zbiorze bulw przeznaczonych do sadzenia fungicydami zawierającymi tiabendazol (stosowanie preparatów przeciw rizoktoniozie)

- w czasie wiosny stopniowym podwyższaniu temperatury przechowywania do przedziału od 10 do 15°C

- oczyszczaniu z gnijących bulw i dezynfekcji przechowalni, kontenerów, worków i innego sprzętu

- zakładaniu kopców w innych miejscach - w następnych latach.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B