Miejsce na Twoją reklamę

Smugowata mozaika pszenicy na kukurydzy

Smugowata mozaika pszenicy na kukurydzy jest to wirusowa choroba kukurydzy. Sprawcą choroby jest wirus smugowatej mozaiki pszenicy (Wheat streak mosaic virus, WSMV). WSMV poraża rośliny jednoliścienne, w tym: pszenicę, pszenżyto, owies, jęczmień i kukurydzę, a także wiele dziko rosnących traw. Plantacje kukurydzy mogą być atakowane przez smugowatą mozaikę pszenicy na kukurydzy, gdy w pobliżu uprawiana jest pszenica, która jest podstawowym gospodarzem WSMV. Pomimo częstego występowania WSMV uważany jest za mało istotny patogen, ponieważ nie wywiera wpływu na plonowanie porażonych roślin.

Objawy:

Objawem wirozy jest zielonożółta mozaika liści, występująca zwykle na młodych, porażonych roślinach. W warunkach klimatycznych Polski nie obserwuje się wyraźnych symptomów choroby. Następuje jedynie zahamowanie lub osłabienie rozwoju porażonych roślin.

Źródłem infekcji jest wirus smugowatej mozaiki pszenicy, należący do rodzaju Tritimovirus. WSMV ma nitkowatą morfologię. W naturalnych warunkach przenoszony jest przez szpeciela Aceria tosichella. Ponadto WSMV może być przenoszony przez nasiona oraz przez mechaniczne zakażenia zdrowych roślin. Aceria tosichella (wektor WSMV) występuje powszechnie na kukurydzy, a także na trawach dziko rosnących na terenach uprawnych. Osobniki stadium młodocianych szpecieli mogą pobierać WSMV nawet po 15 minutach żerowania i mogą pozostać infekcyjne do 9 dni w temperaturze od 20 do 25°C; nawet po przejściu w formę dorosłą. Stwierdzono, że różne populacje Aceria tosichella pochodzące z różnych roślin żywicielskich i różnych lokalizacji geograficznych mogą różnić się efektywnością przenoszenia WSMV. Porażona kukurydza staje się rezerwuarem wirusa i razem z trawami dziko rosnącymi staje się kolejnym ogniwem w cyklu życiowym WSMV.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- dokładnym rozdrabnianiu oraz głębokim przyoraniu resztek pożniwnych

- wysiewaniu kwalifikowanego materiału siewnego

- stosowaniu wczesnego siewu

- unikaniu stanowisk podmokłych i okresowo zalewanych

- stosowaniu prawidłowego płodozmianu

- zastosowaniu izolacji przestrzennej od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych

- stosowaniu zbilansowanego nawożenia

- zwalczaniu zachwaszczenia i szkodników

- unikaniu wykorzystywania do nawadniania kukurydzy wody stagnującej w zbiornikach.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B