Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Rejestr ŚOR

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455) prowadzony jest REJEST ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierający następujące informacje:

  • datę ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu,
  • nazwę środka ochrony roślin,
  • producenta środka,
  • rodzaj środka,
  • zawartość, nazwę oraz producenta substancji aktywnej wchodzącej w skład danego środka,
  • informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony pod względem stwarzania przez niego zagrożeń zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
  • informacje o dopuszczeniu środka ochrony roślin do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Aktualny rejestr środków

Źródło: www.minrol.gov.pl

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B