Miejsce na Twoją reklamę

Plamik buraka

Plamik buraka

Choroba jest groźna głównie na plantacjach nasiennych buraka, gdzie powoduje obniżenie ilości i jakości plonu nasion oraz częściowo również korzeni. Na plantacjach produkcyjnych pochodzących z nasion plamik buraka występuje sporadycznie i w małym stopniu obniża plon korzeni. Z nasion zakażonych plamikiem buraka wyrastają rośliny z objawami zgorzeli powschodowej czyli czarnej nóżki. Sprawcą choroby jest grzyb Pleospora björlingi; stadium konidialne: Phoma betae.

Plamik buraka można pomylić z brunatną plamistością liści buraka lub z chwościkiem buraka.    

Objawy:

Charakterystyczne objawy można zaobserwować na starszych liściach i na łodygach nasienników. Na liściach pojawiają się jasnobrunatne, owalne bądź okrągłe plamy, których średnica wynosi od 1 do 2 cm. Na plamach po pewnym czasie powstają współśrodkowo, koncentrycznie ułożone, czarne pierścienie (pawie oko) utworzone przez piknidia patogena. Na łodygach oraz czasami na górnej części korzenia powstają nieregularne, brunatnoczarne plamy. Podobnie jak w przypadku liści, na plamach łodyg i korzeni wytwarzają się współśrodkowo ułożone, czarne pierścienie piknidiów. Z czasem plamy pękają i wykruszają się. Liście silnie porażone całkowicie zamierają

Źródłem infekcji są resztki pożniwne, na których tworzą się czarne, kuliste pseudotecja, a w nich askospory i worki. Pleospora björlingi należy do gromady Ascomycota. Phoma betae jest to stadium konidialne, które należy do grzybów mitosporowych (Fungi imperfecti). W okresie wegetacji patogen rozprzestrzenia się przez konidia i askospory. Pleospora björlingi zimuje w resztkach pożniwnych, w wysadkach i w porażonych nasionach. Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność powietrza i temperatura wahająca się od 15°C do 30°C.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- przestrzeganiu wszystkich zaleceń, które dotyczą zapobiegania występowaniu zgorzeli siewek buraka

- dokładnym i głębokim przyorywaniu i niszczeniu resztek porażonych roślin pozostających po zbiorze buraka

- izolacji przestrzennej plantacji z nasion od plantacji z nasienników w drugim roku uprawy

- zakładaniu plantacji z nasion w odległości przynajmniej 1000 metrów od plantacji z wysadek

- chemicznej ochronie roślin w czasie wegetacji

- w razie potrzeby opryskiwaniu roślin fungicydami zawierającymi prochloraz.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B