Miejsce na Twoją reklamę

Ewidencja zabiegów ochrony roślin

Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów, która zawiera:

  • nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu,
  • powierzchnie uprawy roślin lub obiektów magazynowych,
  • powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania,
  • nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki,
  • przyczyny zastosowania środków ochrony roślin.

Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy zabiegów ochrony roślin przeprowadzonych w ogrodach działkowych, za które uważa się ogrody przydomowe i rodzinne ogrody działkowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).

Ewidencja zabiegów ochrony roślin  - druk do pobrania

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B