Miejsce na Twoją reklamę

Mozaika X ziemniaka

Mozaika X ziemniaka

Mozaika X ziemniaka wywołana jest przez Wirus X ziemniaka (Potato virus X, PVX). Mozaika X ziemniaka w przeszłości występowała powszechnie oraz obniżała plon ziemniaka o kilka procent. Obecnie w Polsce nie jest spotykana prawie wcale.

Objawy:

Na porażonych liściach zazwyczaj występuje mozaika o różnym nasileniu, a także słabe lub silniejsze marszczenie się liści. Mozaika zanika w czasie wyższych temperatur oraz na starszych roślinach. Na dolnych liściach bardzo podatnych odmian pojawiają się brunatne plamy. Następnie porażone liście przedwcześnie zamierają.

Źródła infekcji:

Głównym źródłem wirusów ziemniaka są zakażone sadzeniaki. Wirus PVX należy do rodzaju Potexvirus. Jego cząstki są w kształcie lekko powyginanych nitek. W sposób mechaniczny PVX przenoszony jest podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych albo w czasie wzajemnego ocierania się roślin. Wirus PVX nie jest przenoszony przez mszyce; może być przenoszony przez zoospory Synchytrium endobioticum.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- używaniu do sadzenia zdrowych, wolnych od wirusa sadzeniaków

- sadzeniu odmian odpornych na wirusa

- wykonywaniu zabiegów ograniczających rozprzestrzenianie wirusa

- przestrzeganiu zaleceń mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania wirusa

- wykorzystywaniu rejonów zamkniętych, oddzielonych lasami, łąkami albo jeziorami od innych terenów i zaprawianiu sadzeniaków przeciw rizoktoniozie

- podkiełkowywaniu sadzeniaków przed sadzeniem

- wczesnym wysadzaniu podkiełkowanych lub pobudzonych sadzeniaków, tak aby w momencie pojawienia się na plantacji mszyc rośliny były już zaawansowane w rozwoju. Rośliny starsze są mniej podatne na zakażenie.

- chemicznym zwalczaniu mszyc jako wektorów wirusów przy użyciu insektycydów

- na plantacjach przeznaczonych na sadzeniaki stosowaniu selekcji negatywnej czyli usuwaniu poza plantację i niszczeniu całych, chorych roślin wraz z bulwami matecznymi i potomnymi przed pojawieniem się mszyc-wektorów wirusów. W okresie wegetacji należy przeprowadzić co najmniej 3 selekcje negatywne.

- unikaniu sąsiedztwa z plantacjami ziemniaka o niższym stopniu kwalifikacyjnym

- wczesnym, chemicznym niszczeniu naci w czasie letniej migracji mszyc – celem jest niedopuszczenie do zakażenia bulw potomnych

- dokonywaniu zbioru zaraz po dojrzeniu bulw

- ochronie plantacji przed stonką ziemniaczaną, zarazą ziemniaka i innymi niekorzystnymi czynnikami

- w gospodarstwie, w którym sadzeniaki reprodukowane są we własnym zakresie zaleca się wymieniać na zdrowe czyli kwalifikowane co od 2 do 5 lat.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B