Miejsce na Twoją reklamę

Mozaika rzepaku

Mozaika rzepaku

Mozaika rzepaku

Choroba ta występuje lokalnie na plantacjach zbożowych w pobliżu pól z chorymi roślinami krzyżowymi. Wirus mozaiki rzepy – Turnip mosaic virus, TuMV - poraża oprócz rzepaku także inne gatunki roślin krzyżowych. Masowe występowanie na plantacjach rzepaku ozimego jest sporadyczne. Im wcześniej rośliny ulegają porażeniu, tym obniżka plonu nasion jest większa. Szkody są proporcjonalne do liczby chorych roślin.

Objawy:

Objawy występują w postaci mozaiki (jasno i ciemnozielone plamy) i pomarszczonych liści. Najbardziej są widoczne na młodych częściach roślin w różnych stadiach wzrostu roślin. Pączki kwiatowe często przedwcześnie opadają, a wykształcone niezbyt liczne łuszczyny ulegają deformacji. Wzrost roślin jest silnie osłabiony; dochodzi do skarłowacenia chorych roślin – tym silniejsze, im wcześniej rośliny uległy zakażeniu.

Źródła infekcji:

TuMV należy do rodzaju Potyvirus. Jego cząstki mają postać pogiętych nitek. TuMV przenoszony jest przez mszyce na kłujce oraz w sposób mechaniczny.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- zwalczaniu chwastów mogących być źródłem wirusa

- izolacji upraw rzepaku ozimego od upraw innych roślin krzyżowych

- zakładaniu plantacji rzepaku w oddaleniu od innych gospodarzy wirusa

- izolacji przestrzennej plantacji roślin kapustnych w pierwszym roku uprawy od nasienników, rzepaku ozimego oraz wieloletnich roślin krzyżowych

- wykonywaniu selekcji negatywnej na plantacjach, które są przeznaczone na nasienniki w roku następnym.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B