Miejsce na Twoją reklamę

Mozaika A ziemniaka

Mozaika A ziemniaka

Mozaika A ziemniaka wywołana jest przez Wirus A ziemniaka (Potato virus A, PVA). Wirus PVA występuje rzadko i oprócz ziemniaka poraża też inne gatunki roślin z rodziny Solanaceae.  PVA obniża plon w małym stopniu, ale w kompleksach z wirusem PVY albo z wirusem PVX powoduje bardzo duże straty plonu bulw.

Objawy:

Na porażonych roślinach ziemniaka objawy często nie występują albo pojawiają się tylko przez pewien czas (głównie w okresach chłodniejszych) w postaci słabej mozaiki. Nieliczne szczepy PVA powodują też słabą, lecz dłużej się utrzymującą mozaikę pomarszczoną.

Źródła infekcji:

Głównym źródłem wirusów ziemniaka są zakażone sadzeniaki. Wirus PVA należy do rodzaju Potyviridae. Jego cząstki są w kształcie lekko powyginanych nitek. PVA jest przenoszony w sposób mechaniczny i na kłujkach mszyc (w sposób nietrwały).  Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- używaniu do sadzenia zdrowych, wolnych od wirusa sadzeniaków

- sadzeniu odmian odpornych na wirusa

- wykonywaniu zabiegów ograniczających rozprzestrzenianie wirusa

- przestrzeganiu zaleceń mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania wirusa

- wykorzystywaniu rejonów zamkniętych, oddzielonych lasami, łąkami albo jeziorami od innych terenów i zaprawianiu sadzeniaków przeciw rizoktoniozie

- podkiełkowywaniu sadzeniaków przed sadzeniem

- wczesnym wysadzaniu podkiełkowanych lub pobudzonych sadzeniaków, tak aby w momencie pojawienia się na plantacji mszyc rośliny były już zaawansowane w rozwoju. Rośliny starsze są mniej podatne na zakażenie.

- chemicznym zwalczaniu mszyc jako wektorów wirusów przy użyciu insektycydów

- na plantacjach przeznaczonych na sadzeniaki stosowaniu selekcji negatywnej czyli usuwaniu poza plantację i niszczeniu całych, chorych roślin wraz z bulwami matecznymi i potomnymi przed pojawieniem się mszyc-wektorów wirusów. W okresie wegetacji należy przeprowadzić co najmniej 3 selekcje negatywne.

- unikaniu sąsiedztwa z plantacjami ziemniaka o niższym stopniu kwalifikacyjnym

- wczesnym, chemicznym niszczeniu naci w czasie letniej migracji mszyc – celem jest niedopuszczenie do zakażenia bulw potomnych

- dokonywaniu zbioru zaraz po dojrzeniu bulw

- ochronie plantacji przed stonką ziemniaczaną, zarazą ziemniaka i innymi niekorzystnymi czynnikami

- w gospodarstwie, w którym sadzeniaki reprodukowane są we własnym zakresie zaleca się wymieniać na zdrowe czyli kwalifikowane co od 2 do 5 lat.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B