Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Metody ochrony roślin

srodki ochrony roslin

Warto pamiętać o:

aktualnym zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin (ważne 5 lat)

- prowadzeniu ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin, która powinna być przechowywana przez okres 2 lat od daty wykonania zabiegu

- stosowaniu środków ochrony roślin zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania

- przebadaniu i atestacji opryskiwacza, którym wykonujesz zabiegi

- zwrocie opakowań po środkach ochrony roślin do sprzedawcy

NOTATNIK ROLNIKA pomoże w racjonalnej ochronie Twoich upraw oraz pozwoli uzyskać podstawowe informacje niezbędne przy wykonywaniu zabiegów Środkami Ochrony Roślin (ŚOR). Niniejszy poradnik zawiera informacje zgodne z najlepszą wiedzą autorów oraz obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony roślin.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B