Miejsce na Twoją reklamę

Mączniak rzekomy rzepaku

Mączniak rzekomy

Mączniak rzekomy roślin kapustnych

Choroba ta powodowana jest przez grzyba Peronospora parasitica. Występuje na różnych gatunkach roślin krzyżowych, w różnych fazach ich rozwoju. Stanowi największe zagrożenie dla bardzo młodych roślin; szczególnie dla rozsady roślin kapustnych. W rzepaku pojawia się we wczesnej fazie jego kwitnienia.

Objawy:

Pierwsze objawy chorobowe można obserwować na siewkach w fazie liścieni. Na górnej stronie liści i liścieni pojawiają się żółte, później szarobrunatne, nieregularne, częściowo ograniczone nerwami - plamki z szaro-białym nalotem na dolnej stronie blaszki liściowej. Niekiedy silnie porażone siewki zamierają. Silne porażenie liści prowadzi do licznej redukcji powierzchni asymilacyjnej i w efekcie do osłabienia rośliny. W efekcie porażenia grzybem dochodzi do przedwczesnego opadania dolnych liści.

Źródłem infekcjisą resztki pożniwne chorych roślin. Grzyb może zimować  w postaci kulistych oospor w obumarłych resztkach porażonych roślin oraz rzadko w postaci strzępek w liściach rzepaku ozimego. W okresie wegetacji patogen rozprzestrzenia się przez sporangia. Wysoka wilgotność powietrza i niska temperatura sprzyjają rozwojowi infekcji. Sporangia na liściach mogą przetrwać najwyżej kilka dni.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- stosowaniu prawidłowo zaprawionego materiału siewnego

- zaorywaniu resztek pozostałych po zbiorze porażonych roślin krzyżowych

- unikaniu sąsiedztwa form jarych i ozimych  

- unikaniu sąsiedztwa nasienników roślin krzyżowych

- opryskiwaniu roślin zalecanymi fungicydami kontaktowymi lub systemicznymi.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B