Miejsce na Twoją reklamę

Mączniak prawdziwy buraka

Mączniak prawdziwy buraka

Choroba znana jest również pod nazwą mączniak właściwy buraka. W warunkach naszego kraju występuje tylko pod koniec wegetacji roślin i nie powoduje dużych szkód. Istotne straty w plonach mogą wystąpić jedynie lokalnie. Przy silnych infekcjach straty mogą sięgać do 15% plonu. Sprawcą choroby jest grzyb Erysiphe polygoni (synonim: Erysiphe betae).

Mączniak prawdziwy buraka można pomylić z mączniakiem rzekomym buraka.  

Objawy:

Objawy występują na różnych nadziemnych częściach roślin buraka. Początkowo na wierzchniej powierzchni liści, szczególnie środkowych i zewnętrznych pojawiają się szarobiałe krostki. W późniejszej fazie rozwojowej choroby krostki zlewają się ze sobą tworząc biały, mączysty, filcowaty nalot, stopniowo pokrywający całą powierzchnię liści. Na porażonych liściach w późniejszej fazie biały nalot pojawia się po obydwu ich stronach. Nalot w sposób mechaniczny można zetrzeć. Sporadycznie w nalocie powstają czarne punkciki (owocniki patogena). Przy silnym porażeniu liście stopniowo żółkną, następnie brunatnieją i w efekcie więdną i obumierają. Silne porażenie nadziemnych części ma wpływ na słabsze wykształcenie nasion oraz przyrosty masy korzeniowej buraków.

Źródłem infekcji są resztki pożniwne i zarodniki workowe. Erysiphe polygoni należy do gromady Ascomycota. Biały nalot występujący na porażonych liściach składa się z grzybni, trzonków i konidiów, które tworzą łańcuszki. Konidia są eliptyczne i bezbarwne. W brunatnoczarnych i kulistych kleistotecjach występuje od 3 do 12 worków. W każdym worku powstaje od 1 do 4 askospor. Grzybnia zimuje prawdopodobnie we fragmentach porażonych liści, które pozostają przy wysadkach. W czasie wegetacji patogen rozprzestrzenia się przez konidia. Rozwojowi choroby sprzyja sucha (wilgotność powietrza na poziomie od 30% do 40%) i ciepła pogoda (temperatury od 20°C do 30°C; optymalna 25°C), duże wahania temperatur między dniem, a nocą, silne tworzenie rosy, a także wysoka zawartość azotu w glebie.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- dokładnym przyorywaniu i niszczeniu resztek liści i korzeni po zbiorze buraka

- stosowaniu prawidłowego płodozmianu

- unikaniu wysiewania buraków w sąsiedztwie pól, na których uprawiano buraki w poprzednim sezonie oraz w miejscach gdzie usypywano w latach poprzednich pryzmy korzeniowe

- doborze odpowiednich odmian – o wyższej odporności. Odmiany buraka odporne na chwościka są bardziej podatne na mączniaka i odwrotnie.

- opryskiwaniu roślin fungicydami siarkowymi lub triazolowymi – w przypadku wczesnego wystąpienia choroby. W warunkach naszego kraju zazwyczaj nie zwalcza się mączniaka prawdziwego buraka z powodu późnego terminu jego pojawiania się.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B