Miejsce na Twoją reklamę

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa czerwona

Kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.)

Gatunek rośliny należący do rodziny wiechlinowatych. W Polsce pospolity. Trawa niska. Występuje w formie rozłogowej i kępowej. Rośnie na łąkach (głównie forma rozłogowa) i pastwiskach. Charakteryzuje się niewielkimi wymaganiami glebowymi. Preferuje stanowiska dobrze nasłonecznione, gleby zmiennie wilgotne, umiarkowanie żyzne, okresowo przesychające, ubogie w składniki pokarmowe, niskie torfy, przesuszone mursze. Obydwie formy mogą być wykorzystywane do trawników. Forma rozłogowa ma długie, podziemne rozłogi i pozapochwowy typ krzewienia – dobrze wypełnia luki w darni pastwiskowej i wykształca równomiernie zwartą darń. Forma kępowa ma węższe, szczeciniaste blaszki liściowe, wykazuje mniejsze potrzeby pokarmowe. Liście w obu formach są wąskie, szczeciniaste, z wyraźnym bruzdkowaniem. Pochwy liściowe w dolnej części są omszone, zamknięte, czerwono nabiegłe, mają bardzo krótki języczek i wyraźne uszka. Kwiaty zebrane są w wiechę z licznymi kłoskami.

Cechy charakterystyczne:

- wąskie, szczeciniaste blaszki liściowe, zwykle złożone w pół, w przeciwieństwie do kostrzewy owczej dają się rozprostować

Ciekawostki:

- duża odporność na suszę jak i na niskie temperatury zimowe

- duża odporność na udeptywanie

- niewielka strawność spowodowana dużą zawartość włókna i obecnością pędów generatywnych w odrostach

- ubogi skład mineralny, niska wartość biologiczna białka

- może dominować na znacznych powierzchniach, przeznaczona głównie do obsiewu pastwisk i ekstensywnych łąk położonych w trudnych warunkach siedliskowych.

Miejsce na reklamę B

Chwasty

Miejsce na reklamę B