Miejsce na Twoją reklamę

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z Ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.)  odpowiedzialność za naruszenie przepisów ponoszą:

 

Art. 107. 1. Kto:

2) uniemożliwia lub utrudnia Inspekcji wykonywanie czynności urzędowych,

18) nie prowadzi ewidencji nabywców środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka lub nie przechowuje jej przez okres 2 lat,

23) podaje informacje niezgodnie z etykietą - instrukcją stosowania,

24) stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą-instrukcją stosowania,

25) stosuje niedozwolone środki ochrony roślin na roślinach uprawnych w strefach ochronnych źródeł, ujęć wody lub na terenach uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody,

26) nie prowadzi ewidencji wykonywanych zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin lub nie przetrzymuje jej przez okres dwóch lat,

28) wykonuje zabiegi środkami ochrony roślin, nie mając wymaganego aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin,

30) stosuje środki ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub uchyla się od obowiązku przeprowadzania technicznego badania opryskiwaczy,

31) stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania

- PODLEGA KARZE GRZYWNY

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B