Miejsce na Twoją reklamę

Kody form użytkowych ŚOR

Kody form użytkowych ŚOR

Lp.

Kod

Rodzaj formy użytkowej

Opis

1.

AB

Przynęta w postaci ziarna

Specjalna forma przynęty.

2.

AE

Dyspenser aerozolowy

Forma użytkowa umieszczona w pojemniku, na ogół uwalniana rozpylaczem, w formie kropli (cząstek), po uprzednim otwarciu zaworu.

3.

AL

Ciecz

Inna ciecz do stosowania w postaci nierozcieńczonej, która nie jest opisana specyficznym kodem.

4.

AP

Proszek

Inny proszek do bezpośredniego stosowania, który nie jest opisany specyficznym kodem.

5.

BB

Przynęta w blokach

Specjalna forma przynęty.

6.

BR

Brykiet, blok

Blok w postaci stałej przeznaczonej do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej w wodzie.

7.

CB

Koncentrat do sporządzania przynęt

Ciało stałe lub ciecz przeznaczone do rozcieńczania przed zastosowaniem jako przynęta.

8.

CF

Zawiesina kapsuł do zaprawiania nasion

Stała zawiesina kapsuł w cieczy do zastosowania na nasiona wprost lub po rozcieńczeniu wodą.

9.

CG

Granule kapsułowane

Granule z powłoką ochronną lub powłoką mającą na celu kontrolowane uwalnianie substancji aktywnej.

10.

CS

Zawiesina kapsuł

Zawiesina kapsuł w cieczy przeznaczona do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem.

11.

DC

Koncentrat dyspergujący

Płynna jednorodna forma użytkowa do stosowania po rozcieńczeniu wodą jako zawiesina cząstek stałych.

12.

DP

Proszek do opylania

Proszek do stosowania przez opylanie.

13.

DS

Proszek do suchego zaprawiania nasion

Proszek bezpośredniego zastosowania na nasiona.

14.

EC

Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Płynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako emulsja po rozcieńczeniu wodą.

15.

ED

Ciecz organiczna modyfikowana do oprysku elektrostatycznego

Specjalna płynna forma użytkowa do opryskiwania elektrostatycznego (elektrodynamicznego).

16.

EO

Emulsja, woda w oleju

Płynna niejednorodna forma użytkowa utworzona z substancji aktywnej znajdującej się w roztworze wodnym i zemulgowanej w wodzie.

17.

ES

Emulsja do zaprawiania nasion

Trwała emulsja do stosowania bezpośrednio na nasiona lub po rozcieńczeniu.

18.

EW

Emulsja, olej w wodzie

Płynna niejednorodna forma użytkowa utworzona z substancji aktywnej rozpuszczonej w rozpuszczalniku organicznym i zemulgowanej w wodzie.

19.

FD

Puszka emitująca dym

Specjalna forma generatora dymu.

20.

FG

Granule małych rozmiarów

Granule o cząstkach wielkości 300-2.500 µm.

21.

FK

Świeca dymna

Specjalna forma generatora dymu.

22.

FP

Nabój dymny

Specjalna forma generatora dymu.

23.

FR

Pręt dymny

Specjalna forma generatora dymu.

24.

FS

Płynny koncentrat do zaprawiania nasion

Trwała zawiesina do stosowania bezpośrednio na nasiona lub po rozcieńczeniu.

25.

FT

Tabletka emitująca dym

Specjalna forma generatora dymu.

26.

FU

Generator dymu

Forma użytkowa łatwopalna, na ogół w postaci stałej, uwalniająca po zapaleniu substancję aktywną.

27.

FW

Pastylka emitująca dym

Specjalna forma generatora dymu.

28.

GA

GAZ

Gaz umieszczony w butli lub pojemniku pod ciśnieniem.

29.

GB

Przynęta granulowana

Specjalna forma przynęty.

30.

GE

Produkt wytwarzający gaz

Produkt wytwarzający gaz drogą reakcji chemicznej.

31.

GF

Żel do zaprawiania nasion

Jednorodna forma użytkowa w postaci żelu do stosowania bezpośrednio na nasiona.

32.

GG

Makrogranule

Granule o cząstkach wielkości 2.000-6.000 µm.

33.

GL

Żel do sporządzania emulsji wodnej

Forma użytkowa w formie żelu do stosowania jako emulsja po rozcieńczeniu wodą.

34.

GP

Proszek do rozpylania

Bardzo rozdrobnione cząstki stałe do pneumatycznego stosowania w szklarniach.

35.

GR

Granule

Stała forma użytkowa w postaci granul o określonych wymiarach, gotowy do stosowania.

36.

GS

Smar

Forma użytkowa o wysokiej lepkości na bazie oleju, rozpuszczalnika lub tłuszczu.

37.

GW

Żel do sporządzania emulsji wodnej

Jednorodna forma użytkowa w postaci żelu do stosowania po rozcieńczeniu wodą.

38.

HN

Koncentrat do zamgławiania na gorąco

Forma użytkowa do stosowania aparaturą do zamgławiania na gorąco - bezpośrednio lub po uprzednim rozcieńczeniu.

39.

KN

Koncentrat do zamgławiania na gorąco

Forma użytkowa do stosowania aparaturą do zamgławiania na zimno - bezpośrednio lub po uprzednim rozcieńczeniu.

40.

LA

Lakier

Forma użytkowa tworząca warstwę pokrywającą na bazie rozpuszczalnika.

41.

LS

Roztwór do zaprawiania nasion

Roztwór do stosowania bezpośrednio na nasiona lub po rozcieńczeniu wodą. Ciecz może zawierać cząstki nierozpuszczalne w wodzie.

42.

LV

Ciekły odparowywacz

Forma użytkowa w postaci cieczy umieszczona w pojemniku lub butelce przeznaczona do stosowania przez uwalnianie substancji aktywnej po podgrzaniu.

43.

ME

Mikroemulsja

Ciekła, klarowna forma użytkowa zawierająca olej i wodę przeznaczona do zastosowania bezpośrednio lub po rozcieńczeniu wodą.

44.

MG

Mikrogranule

Granule o cząstkach wielkości 100-600 µm.

45.

OD

Zawiesina olejowa

Trwała zawiesina składnika aktywnego w cieczy niemieszająca się z wodą, która może zawierać inne rozpuszczone składniki, do stosowania po rozcieńczeniu wodą.

46.

OF

Koncentrat zawiesinowy rozcieńczony olejem

Trwała zawiesina substancji aktywnej w cieczy przeznaczona do stosowania po rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem organicznym.

47.

OL

Koncentrat w postaci cieczy rozcieńczony olejem

Płynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako jednorodna ciecz po rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem organicznym.

48.

OP

Proszek do sporządzania zawiesiny olejowej

Forma użytkowa w postaci proszku do stosowania jako zawiesina po rozcieńczeniu rozpuszczalnikiem organicznym.

49.

PA

Pasta

Substancja tworząca warstwę pokrywającą na bazie wody.

50.

PB

Przynęta w płytkach

Specjalna forma przynęty.

51.

PC

Koncentrat w postaci żelu lub pasty

Stała lub półpłynna forma użytkowa do stosowania jako żel lub pasta do rozcieńczania wodą.

52.

PR

Pręt roślinny

Niewielki pręt, zwykle długości kilku cm i średnicy kilku mm, zawierający substancję aktywną.

53.

PS

Nasiona pokryte środkiem ochrony roślin

Opis ewidentny.

54.

RB

Przynęta (gotowa do zastosowania)

Forma użytkowa przeznaczona do wabienia szkodników i zjadana przez nie.

55.

SB

Przynęta w postaci płatków

Specjalna forma przynęty.

56.

SC

Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny

Trwała zawiesina rozdrobnionych cząstek substancji aktywnej, która może zawierać inne rozpuszczone substancje aktywne, do stosowania po rozcieńczeniu wodą.

57.

SD

Koncentrat zawiesinowy do bezpośredniego stosowania

Trwała forma użytkowa w formie zawiesiny w cieczy, która może zawierać inne rozpuszczone składniki, przeznaczona do bezpośredniego stosowania.

58.

SE

Zawiesino-emulsja

Płynna, niejednorodna forma użytkowa zawierająca substancje aktywne w postaci mieszaniny rozdrobnionych cząstek stałych i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w formie wodnej, do stosowania po rozcieńczeniu wodą.

59.

SG

Granule rozpuszczalne w wodzie

Forma użytkowa złożona z granul, przeznaczona do stosowania w postaci roztworu substancji aktywnej w wodzie, mogąca zawierać również nierozpuszczalne składniki obojętne.

60.

SL

Koncentrat rozpuszczalny

Płynna jednorodna forma użytkowa do stosowania jako roztwór substancji aktywnej po rozcieńczeniu wodą.

61.

SO

Olej pokrywający powierzchnię

Forma użytkowa przeznaczona do stosowania na powierzchni wód, tworząca warstwę pokrywającą powierzchnię wody.

62.

SP

Proszek rozpuszczalny w wodzie

Forma użytkowa w postaci proszku do stosowania jako roztwór substancji aktywnej w wodzie, mogąca również zawierać nierozpuszczalne składniki obojętne.

63.

SS

Proszek rozpuszczalny w wodzie do zaprawiania nasion

Forma użytkowa w postaci proszku do rozpuszczania w wodzie przeznaczona do zaprawiania nasion.

64.

ST

Tabletki rozpuszczalne w wodzie

Forma użytkowa w postaci tabletek do rozpuszczania w wodzie tworząca roztwór substancji aktywnej, która może zawierać inne składniki nierozpuszczalne w wodzie.

65.

SU

Zawiesina ultraniskoobjętościowa (ULV)

Zawiesina gotowa do stosowania aparaturą ultraniskoobjętościową (ULV).

66.

TB

Tabletki

Forma użytkowa stała w postaci tabletek do rozpuszczania w wodzie.

67.

TP

Proszek do stosowania na śladach zwierząt

Kontaktowa forma użytkowa rodentycydu lub insektycydu w postaci proszku, przeznaczona do stosowania na śladach (tropach) zwierząt.

68.

UL

Ciecz ultraniskoobjętościowa (ULV)

Jednorodna ciecz gotowa do stosowania aparaturą ultraniskoobjętościową (ULV).

69.

VP

Produkt wytwarzający pary

Forma użytkowa zawierająca jeden lub więcej składników lotnych, których pary uwalniane są do powietrza.

Parowanie kontrolowane jest przez stosowanie odpowiednich form użytkowych lub dyspenserów.

70.

WG

Granule do sporządzania zawiesiny wodnej

Forma użytkowa zawiesiny wodnej składająca się z granul do stosowania po ich zdyspergowaniu w wodzie.

71.

WP

Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej

Forma użytkowa w postaci proszku do stosowania jako zawiesina po jej zdyspergowaniu w wodzie.

72.

WS

Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej służący do zaprawiania

Proszek do sporządzania zawiesiny o wysokim stężeniu w formie papki, służący do zaprawiania nasion.

73.

WT

Tabletki do sporządzania zawiesiny wodnej

Forma użytkowa w postaci tabletek, które po rozpuszczeniu w wodzie utworzą zawiesinę.

74.

XX

Inne

Wszystkie formy użytkowe niemające dotychczas oznaczeń kodowych.

75.

ZC

Mieszanina form CS i SC

Opis ewidencyjny.

76.

ZE

Mieszanina form CS i SE

Opis ewidencyjny.

77.

ZW

Mieszanina form CS i EW

Opis ewidencyjny.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B