Miejsce na Twoją reklamę

Insektycydy

Insektycydyśrodki owadobójcze

Podział insektycydów:

  1. Organiczne: 
  • Syntetyczne:

- węglowodory chlorowane

- związki fosforoorganiczne

- kabaminiary

- pyretroidy

- związki heterocykliczne

- związki cynoorganiczne

- związki acylomocznikowe

- inne

  • Pochodzenia roślinnego
  1. Nieorganiczne

 

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B