Miejsce na Twoją reklamę

Herbicydy

Herbicydy - to różne grupy środków chemicznych i niechemicznych używane do zwalczania chwastów i niepożądanej roślinności.

Herbicyd - (łac. herba - roślina; occidera - niszczyć, zabijać)

Herbicydy dzielimy na:

 • stosowane na glebę
 • stosowane na roślinę:

- kontaktowe (spada na liść, pąk - w miejscu styku)

- systemiczne (przemieszcza się w roślinie)

 

Termin stosowania :

 • przed siewem roślin
 • przed wschodami roślin
 • po wschodach roślin

 

Terminy stosowania herbicydów:

 • roślina uprawna przed siewem lub sadzeniem, chwasty przed wzejściem
 • roślina uprawna i chwasty przed wzejściem
 • roślina uprawna przed wzejściem, chwasty po wzejściu
 • roślina uprawna po wzejściu lub sadzeniu, chwasty po wzejściu
 • roślina uprawna po wzejściu, chwasty przed wzejściem

 

Herbicydy stosowane doglebowo wędrują z pędem transpiracyjnym wody do góry.

Herbicydy stosowane dolistnie są transportowane w ciągu asymilacyjnym przez ożywione części roślin.

 

Czynniki warunkujące aktywność biologiczną herbicydów:

 

Herbicydy doglebowe

Herbicydy dolistne

temperatura gleby

XX

X

temperatura powietrza

X

XX

przymrozki nocne

X

XX

nasłonecznienie

X

XX

opady

XX

XX

wilgotność gleby

XX

X

rodzaj gleby

XX

X

zaw. substancji organicznych

XX

X

struktura roli

XX

X

aktywność drobnoustrojów

XX

X

stan i stopień zachwaszczenia

XX

XX

X - w mniejszym znaczeniu, XX - w większym znaczeniu

  

Czynniki wpływające na szybkość degradacji herbicydu w glebie:

 • zależne od preparatu: 

- polarność związku                         

- budowa jonowa związku

- budowa chemiczna związku                                

- stopień utlenienia związku

 • zależne od gleby:

- temperatura gleby

- wilgotność gleby

- pH gleby                                                            

- zawartość kationów metali

- skład drobnoustrojów glebowych

 

 

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B