Miejsce na Twoją reklamę

Fungicydy

Fungicydy  - środki chemiczne zwalczające grzyby

Fungicydy dzielimy na:

  • o działaniu kontaktowym:

- zawierające siarkę

- z grupy związków miedzi

- z grupy etylenobis-ditiokarbaminiarów

- z grupy pochodnych tiokarbrylu

- z grupy pochodnych węglowodorów aromatycznych chlorotalonil, dinokap

- z grupy ftalimidów

- z grupy dikarboksyimidów

- z grupy guanidyny

- inne

  • o działaniu układowym:

- benzimidazolowe

- karboksyanilidowe

- z grupy morfin

- pirymidynowe, pirydynowe i piperazynowe

- z grupy imidiazoli

- z grupy triazoli

- z grupy fenyloamidów

- inne

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B