Miejsce na Twoją reklamę

Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin - substancje aktywne lub preparaty zawierające jedną lub więcej substancji aktywnych, w postaci dostarczonej użytkownikowi, przeznaczone do:

 1. ochrony roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przed organizmami szkodliwymi lub zapobiegania występowaniu tych organizmów
 2. wpływania na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w tym regulator wzrostu
 3. zabezpieczenia produktów roślinnych, jeżeli te substancje lub preparaty nie są objęte odrębnymi przepisami
 4. niszczenia niepożądanych roślin
 5. niszczenia części roślin lub hamowania, lub zapobiegania niepożądanemu wzrostowi roślin

Źródło: Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849) tekst jednolity, oficjalnie ogłoszony

 

Podział środków ochrony roślin ze względu na zastosowanie:

- zoocydy

 • Insektycydy - owadobójcze
 • Akarycydy - roztoczobójcze
 • Nematocydy - nicieniobójcze
 • Rodentycydy - gryzoniobójcze
 • Moluskocydy - ślimakobójcze
 • Aficydy - mszycobójcze

- fungicydy -  grzybobójcze

- bakteriocydy - bakteriobójcze

- herbicydy - chwastobójcze

 • totalne − niszczące całą populację roślin,
 • wybiórcze − eliminujące określone gatunki roślin,
 • regulatory wzrostu – inhibitory, stymulatory;

 

W Polsce obowiązuje podział wyodrębniający 4 klasy toksyczności dla ludzi, pszczół i organizmów wodnych. Podział ten wyrażany jest za pomocą LD50 – ilość miligramów lub mikrogramów substancji aktywnej w przeliczeniu na kilogram masy ciała (zwierzęcia doświadczalnego) powodująca zejście śmiertelne co najmniej 50% badanych osobników.

 1. Bardzo toksyczne (T+)
 2. Toksyczne (T)
 3. Szkodliwe(Xn)
 4. Pozostałe

 

Nazwa każdego środka ochrony roślin składa  się z trzech elementów:


Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B