Miejsce na Twoją reklamę

Opryskiwanie

Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się:

1. przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli:

  • prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
  • miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.

2. sprzętem agrolotniczym, jeżeli:

  • jest on wyposażony w specjalne urządzenia do stosowania środków ochrony roślin oraz gdy do środka ochrony roślin zostanie dodana substancja obciążająca,
  • wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60% i prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
  • powierzchnia upraw, na której stosuje się środek ochrony roślin, wynosi co najmniej 5 ha i jest oddalona o co najmniej 500 m od obiektów, o których mowa w pkt. 1, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych obiektów.

 

Zabrania się stosowania!

  • Środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka oraz środków chwastobójczych i desykantów przy użyciu sprzętu agrolotniczego;
  • Środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B