Miejsce na Twoją reklamę

Fazy rozwojowe wg skali BBCH

Skala BBCH przyjęta została w krajach Unii Europejskiej do określania głównych 10 faz rozwojowych roślin zarówno jedno jak i dwuliściennych. Fazy te ponumerowane są od 0 do 9, ale każdej fazie przypisano kolejną cyfrę określającą dokładniej daną fazę głównego rozwoju rośliny. Każdej fazie odpowiada inny wygląd zewnętrzny opisywanej rośliny. Przejście od jednej fazy do kolejnej jest procesem nieustannym, stad też za początek określonej fazy przyjmuje się czas kiedy 10% roślin ma określone dla danej fazy rozwojowej cechy, a za pełnię 50 % roślin. Długość fazy rozwojowej zależna jest od gatunku rośliny, odmiany oraz od warunków atmosferycznych w danym regionie uprawy.

Określenie szczegółowej fazy rozwojowej rośliny ułatwia w rolnictwie stosowanie pestycydów, nawozów. Także szeroko rozumiane doradztwo rolnicze opiera swe zalecenia o fazy rozwojowe wg skali BBCH.

BBCH pochodzi od Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and CHemical Industry.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B