Miejsce na Twoją reklamę

Piktogramy

Międzynarodowe symbole i objaśnienia dla środków ochrony roślin:

 

Wybuchowy - E - środek, który wybucha w wyniku uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

Łatwo palny – F - środek w stanie stałym, który łatwo ulega zapaleniu po krótkotrwałym kontakcie ze źródłem zapłonu, palący sie po usunięciu źródła zapłonu, środek w stanie ciekłym o punkcie zapłonu niższym niż 21°C, który nie został sklasyfikowany jako szczególnie łatwo palny; również środek, który w kontakcie z woda lub wilgotnym powietrzem wydziela szczególnie łatwo palne gazy w ilościach stwarzających zagrożenie, to jest co najmniej 1l/kg/h.

 

Utleniacz – O - środek o właściwościach palnych, nawet bez kontaktu z innym materiałem palnym, powoduje zapalenie się lub zwiększa zagrożenie zapaleniem sie w kontakcie z materiałem palnym.

Szczególnie łatwo palny – F+ - środek o punkcie zapłonu niższym niż 0°C oraz punkcie wrzenia niższym lub równym 35°C, bądź środek w stanie gazowym, który ulega zapaleniu w kontakcie z powietrzem w temperaturze i ciśnieniu otoczenia.

Toksyczny – T - II klasa toksyczności dla ludzi.

Bardzo toksyczny – T+ - I klasa toksyczności dla ludzi.

Żrący – C - środek powodujący uszkodzenia zdrowej skóry zwierzęcia w obrębie jej pełnej grubości.

Szkodliwy Xn - III klasa toksyczności dla ludzi.

Drażniący – Xi - środek powodujący widoczne podrażnienia skóry trwające co najmniej 24 godziny w rezultacie 4-godzinnego kontaktu ze skórą królika.

Niebezpieczny dla środowiska - N - środek toksyczny i szkodliwy dla ryb i innych organizmów wodnych (I i II klasa toksyczności), toksyczny i szkodliwy dla pszczół (I i II klasa toksyczności), toksyczny dla flory i fauny naziemnej i organizmów glebowych oraz powodujący długotrwałe, ale odwracalne zmiany środowiska.

 

Międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze (piktogramy):

Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania

 Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania

Środek gotowy do użycia

Chroń dłonie/używaj rękawic

Chroń twarz/używaj ekranu ochronnego

Ręce myj pod bieżącą wodą

Używaj fartucha ochronnego 

Używaj obuwia ochronnego/Nogawki spodni wykładaj na obuwie

Używaj maski ochronnej

Używaj respiratora

Używaj kombinezonu ochronnego

Środek szkodliwy dla ryb

Środek szkodliwy dla zwierząt

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzieci

 

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B