Miejsce na Twoją reklamę

Fuzarioza zbóż

Choroba występuje na różnych gatunkach zbóż. Najczęściej atakowane są: pszenica ozima, żyto, jęczmień ozimy i pszenżyto. Rzadziej: pszenica jara, jęczmień jary i owies. Zagrożenie chorobą w różnych rejonach rolniczych jest zróżnicowane w zależności od czynników glebowo-klimatycznych. Fuzarioza zbóż wywołana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium spp. Występuje w różnych fazach wzrostu roślin, co wpływa na obniżkę ilości i jakości plonu.

Fuzarioza zbóż wyróżnia następujące formy:

- zgorzel siewek

- pleśń śniegowa

- fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni

- fuzarioza kłosów.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- stosowaniu właściwego płodozmianu

- stosowaniu do siewu ziarna zdrowego

- prawidłowym zaprawianiu materiału siewnego fungicydami (zawierające fuberidazol)

- opryskiwaniu roślin

- uprawianiu odmian zbóż mniej podatnych na fuzariozę.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B