Miejsce na Twoją reklamę

Dzieciuchowatość bulw ziemniaka

Dzieciuchowatość bulw ziemniaka

Dzieciuchowatość bulw ziemniaka występuje najczęściej na glebach lekkich, głównie w latach o nierównomiernych opadach atmosferycznych. Chore bulwy źle się przechowują, mają mniej skrobi i co za tym idzie mają małą wartość handlową.

Objawy:

W części szczytowej albo w okolicy oczek bulw pojawiają się małe bulwki pokryte delikatną skórką. Podczas zbioru,  transportu oraz sortowania bulwki łatwo ulegają skaleczeniu, a potem gniciu.

Przyczyną choroby są opady deszczu występujące po okresie długotrwałej suszy. Zahamowanie wzrostu oraz wymuszone przez suszę dojrzewanie bulw zostaje w tym czasie przerwane.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- zbiorze przedwcześnie dojrzałych bulw

- w rejonach o nierównomiernie występujących opadach uprawianiu odmian ziemniaka o małej skłonności do dzieciuchowatości.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B