Miejsce na Twoją reklamę

Czyściec polny

Czyściec polny

Czyściec polny (Stachys arvensis L.)

Gatunek rośliny należący do rodziny jasnotowatych. W Polsce występuje rzadko. Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków narażonych na wymarcie (kategoria zagrożenia: V).

Miejsce na reklamę B

Chwasty

Miejsce na reklamę B