Miejsce na Twoją reklamę

Choroby kukurydzy

Wyróżniamy:

Bakteryjne choroby kukurydzy

- Bakteryjna zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy

- Bakteryjna zgnilizna łodygi kukurydzy

- Bakteryjne gnicie łodygi i bakteryjna plamistość liści kukurydzy

- Plamistość pochew liści kukurydzy

Grzybowe choroby kukurydzy

- Antraknoza kukurydzy

- Choroba szalonych wiech kukurydzy

- Drobna plamistość liści kukurydzy

- Fuzarioza kolb i ziarna kukurydzy

- Fuzarioza kukurydzy

- Głownia guzowata kukurydzy

- Głownia kukurydzy

- Głownia pyląca kukurydzy

- Głownia pyłkowa kukurydzy

- Helmintosporioza kukurydzy

- Rdza kukurydzy

- Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi kukurydzy

- Zgorzel siewek kukurydzy

- Żółta plamistość liści kukurydzy

Wirusowe choroby kukurydzy

- Mozaika i karłowatość kukurydzy

- Smugowata mozaika pszenicy na kukurydzy

- Żółta karłowatość jęczmienia na kukurydzy.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B