Miejsce na Twoją reklamę

Choroby

Choroba -  proces spowodowany przez czynniki zewnętrzne. Jego istotą jest długotrwałe zakłócenie funkcji fizjologicznych rośliny ujawniające się w postaci zmian chorobowych (symptomów) i zagrażające normalnemu rozwojowi rośliny.

Za choroby roślin uważa się również psucie się produktów roślinnych w czasie przechowywania (psucie się owoców, bulw, cebul, nasion).

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B