Miejsce na Twoją reklamę

Choroba szalonych wiech kukurydzy

Choroba szalonych wiech kukurydzy znana także pod nazwą „crazy top” w Polsce pojawia się na lokalnych zasiewach. Wywołana jest przez organizm grzybopodobny Sclerophthora macrospora. Choroba poraża głównie te zasiewy, które są okresowo zalewane przez wodę zawierającą zarodniki płytkowe. Na większą skalę chorobę tę można spotkać w okresach występowania powodzi i podtopień. Prowadzi do znacznego spadku udziału kolb w plonie.  

Objawy:

Objawy są bardzo charakterystyczne. Deformacji ulegają liście, łodygi, wiechy i kolby. Choroba szalonych wiech kukurydzy powoduje silne zniekształcenie wiech; następuje ich nadmierny rozrost oraz wyginanie i skręcanie się łodygi. Wiechy przybierają owalny kształt i zmieniają się w duże, puszyste, liściopodobne twory; nie produkują pyłku. Deformacji mogą także ulec kolby. Rośliny silnie porażone zwykle nie zawiązują kolb, a rośliny słabiej opanowane tworzą pióropusz z kilku lub nawet kilkunastu małych, liściokształtnych, zdeformowanych wiech, która przypomina kolbę. Pozbawione są one ziarniaków. Tkanki zdeformowanych wiech są przerośnięte co powoduje, że rośliny pod ich ciężarem się pochylają. Zainfekowane rośliny mają chlorotyczne, poskręcane i wąskie liście. Porażona roślina zostaje zniekształcona po około 2 lub 3 tygodniach od pojawienia się pierwszych objawów chorobowych. Plantacje silnie porażone przez chorobę szalonych wiech wykazują znaczny spadek udziału kolb w plonie.

Źródłem infekcji jest zainfekowany materiał siewny, resztki pożniwne roślin oraz dzikie trawy. Zazwyczaj do zakażenia dochodzi, gdy rośliny są podtopione przez okres jednego do dwóch dni i gdy znajdują się w fazie 4-5 liści. Grzyb wtedy wnika w roślinę i rozwija się w zawiązkach kolb i wiech. Grzybnia rozrasta się wewnątrz tkanek międzykomórkowo, co prowadzi do porażenia systemicznego rośliny. W efekcie zachodzi hipertrofia czyli nadmierny wzrost tkanek.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- dbaniu o stan fitosanitarny pola

- stosowaniu optymalnej agrotechniki

- głębokim, dokładnym przyoraniu i rozdrabnianiu resztek porażonych roślin

- wycinaniu i usuwaniu porażonych roślin

- wczesnym siewie

- stosowaniu zdrowego materiału siewnego

- zaprawianiu materiału siewnego

- zwalczaniu chwastów

- wykonywaniu sezonowych oprysków

- zbilansowanym nawożeniu

- stosowaniu właściwego płodozmianu – przestrzeganiu 4-letnich przerw w uprawie kukurydzy na tym samym polu

- stosowaniu izolacji przestrzennej od stanowisk podmokłych oraz od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B