Miejsce na Twoją reklamę

Choroba nowin

Choroba nowin najczęściej występuje na owsie. Rzadko możemy ją zauważyć na jęczmieniu i gatunkach z rodzaju: Triforium, Lupinus, Daunus. Jest to nieinfekcyjna choroba zbóż.

Objawy:

Końce liści na chorych roślinach zbóż bieleją, robią się nitkowate i zwijają się. Cechą charakterystyczną jest rozjaśnienie brzegów liści. Chore rośliny występują gniazdowo i tworzą w łanie powierzchnie o białym odcieniu różnej wielkości.

Przyczyną choroby jest brak miedzi w glebie. Zjawisko to zachodzi najczęściej na glebach lekkich i w warunkach niedoboru wody.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- uzupełnieniu zawartości miedzi w glebie przez przedsiewne nawożenie siarczanem miedzi lub dolistne nawożenie 1-procentowym roztworem siarczanu miedzi.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B