Miejsce na Twoją reklamę

Brunatna pustowatość bulw ziemniaka

Brunatna pustowatość bulw ziemniaka

Brunatna pustowatość bulw ziemniaka występuje w różnym nasileniu i przyczynia się do obniżenia jakości plonu, głównie bulw przeznaczonych na konsumpcję.

Objawy:

Wewnątrz bulw pojawiają się jamy, które są kształtem zbliżone do kuli lub bardzo często są nieregularne. Jamy zróżnicowane są pod względem kształtu i wielkości. Otaczają je jasno lub ciemnobrunatne ściany. Objawy brunatnej pustowatości bulw ziemniaka najczęściej występują w dużych i bardzo dużych bulwach.

Przyczyną choroby są zakłócenia procesów fizjologicznych bulw w wyniku czego w ich wnętrzu powstaje brunatna plama. Następnie tworzy się jama oddzielona warstwą tkanki korkowej od pozostałej części bulwy. Jednym z powodów zaburzeń fizjologicznych jest przenawożenie roślin azotem.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- uprawianiu na glebach zasobnych w azot odmian ziemniaka o małej skłonności do brunatnej pustowatości bulw ziemniaka

- na pozostałych glebach zapobieganiu przenawożenia roślin azotem

- unikaniu zbyt rzadkiego sadzenia ziemniaka – sprzyja to tworzeniu się dużych bulw podatnych na brunatną pustowatość.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B