Miejsce na Twoją reklamę

Brunatna plamistość liści buraka

Brunatna plamistość liści buraka

Choroba zazwyczaj występuje obok chwościka zarówno na buraku cukrowym jak i pastewnym. Straty w plonach możliwe są przy silnych infekcjach. W Polsce jest rzadko spotykana. Sprawcą choroby jest grzyb Ramularia beticola.

Brunatną plamistość liści buraka można pomylić z chwościkiem buraka, bakteryjną plamistością liści buraka lub z Phomą (zgorzel siewek buraka, plamik buraka).

Objawy:

W okresie lipca lub sierpnia, początkowo na liściach najstarszych i średniego wieku okółków powstają szarozielone albo jasnobrunatne, nieregularne, prawie okrągłe, ale zazwyczaj wieloboczne plamy o średnicy od 4 do 7 mm i o niewyraźnej brązowej obwódce. Z czasem brzeg plam staje się ciemnobrunatny, a ich środkowa część staje się prawie biała lub srebrzystoszara. Plamy ulegają połączeniu przy postępującym porażeniu. Porażone tkanki znajdujące się w środkowej części plam zwykle pękają i w efekcie wykruszają się. Silnie porażone liście żółkną, a następnie brunatnieją i zamierają. Dodatkowo następuje wyrastanie dużej ilości nowych liści co przyczynia się do wydłużenia głowy buraka (wygląd podobny do ananasa). Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku chwościka buraka. Silniejsze porażenie występuje na roślinach rosnących na brzegach pola. Liście sercowe zazwyczaj są bez objawów.

Źródłem infekcji są resztki pożniwne. Ramularia beticola należy do grzybów mitosporowych. Patogen zimuje w postaci skupień grzybni lub czasami w postaci konidiów w resztkach roślin porażonych, fragmentach liści pozostających przy wysadkach oraz na nasionach. W środkowej części plam porażonych roślin pojawiają się trzonki, a na nich krótkie łańcuszki cylindrycznych, jedno, dwu lub trzykomórkowych (zazwyczaj dwukomórkowych) konidiów, które przenoszone są przez wiatr. Konidia w obecności wody kiełkują i wyrastają z nich strzępki. Strzępki wrastają do tkanek liści przez szparki oddechowe. Rozwojowi choroby najbardziej sprzyjają wysoka wilgotność powietrza (powyżej 70%) i temperatura wynosząca od 17 do 20°C. Dwa do trzech tygodni w takich warunkach od zakażenia i pojawiają się jasnobrunatne plamy. Prawie białe albo srebrzystoszare zabarwienie środkowej części plam spowodowane jest przez tworzące się prawie bezbarwne skupienia konidiów i trzonków. Wraz ze wzrostem niedoboru siarki, podatność roślin buraka na Ramularia beticola wzrasta. Częsta uprawa buraków w zmianowaniu sprzyja także rozwojowi brunatnej plamistości liści buraka.

Zapobieganie:

Ochrona polega tak jak przy ochronie przed chwościkiem buraka na:

- dokładnym przyorywaniu i niszczeniu resztek pożniwnych

- stosowaniu właściwego płodozmianu – unikaniu uprawy buraków po burakach; unikaniu wysiewania buraków w sąsiedztwie pól, na których uprawiano buraki w poprzednim sezonie oraz w miejscach gdzie w poprzednich latach usypywano pryzmy korzeni

- doborze odpowiednich odmian – mniej podatnych na porażenie

- ograniczaniu nawadniania w okresach suszy

- ochronie chemicznej przy zastosowaniu fungicydów - w trakcie wzrostu buraków

- stosowaniu fungicydów zawierających związki triazolowe.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B