Miejsce na Twoją reklamę

Bakteryjna zgnilizna łodygi kukurydzy

Bakteryjna zgnilizna łodygi kukurydzy (ang. bacterial stalk rot) wywołana jest przez bakterię Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens. Jest to gatunek zróżnicowany, polifagiczny i powszechnie występujący. Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens to patogen kukurydzy, ale ma wielu żywicieli roślinnych m.in. sorgo, cebula, ryż, fasola, papaja.

Objawy:

Objawy zaczynają się pojawiać od najniższych partii rośliny i rozwijają się ku górze. Górne liście więdną, a międzywęźla ulegają odbarwieniu i żółkną. Czasami widoczna jest także zgnilizna oraz rozkład skórki rośliny. Łodyga w środku gnije. Skórka traci naturalny, ciemnozielony kolor i zmienia barwę na jasnożółtą (słomkową). Porażone łodygi stają się miękkie i przekształcają się w suchą masę łatwo oddzielających się od siebie, poszarpanych włókien. Kolby kukurydzy rzadko ulegają zakażeniu bezpośrednio, ale na zainfekowanej roślinie opuszczają się i zwieszają się w dół, tak jakby były podgryzione u nasady. W końcowym etapie choroby łodyga rośliny łamie się pod własnym ciężarem i w efekcie roślina ginie.

Warunki środowiskowe mogą mieć wpływ na rozwój i natężenie występowania objawów. W związku z tym identyfikacja patogena wyłącznie na podstawie objawów chorobowych często jest bardzo trudna i niewiarygodna.

Źródłem infekcji są resztki pożniwne, na których zimują bakterie Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens. Pospolicie występujące chwasty sąsiadujące z polami kukurydzy mogą być czasami gospodarzami alternatywnymi (bakteria może się w nich namnażać i bytować). Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens jest to gatunek powszechnie występujący w środowisku naturalnym, w glebie oraz w wodzie. Część jego populacji jest niepatogeniczna, a część to patogeny roślin. Gatunek ten jest także oportunistycznym patogenem ludzi. Wykorzystywany jest też do biologicznej ochrony roślin przed chorobami. Bakteria Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens przenosi się z jednej rośliny na drugą według typowego dla większości patogenów bakteryjnych kukurydzy schematu - wnikając do wnętrza roślin przez ich naturalne otwory (aparaty szparkowe, hydatody). Bakterie niesione są kroplami wody, jak również przez mikrouszkodzenia roślin powstające zazwyczaj w czasie silnych deszczy i wiatrów niosących cząsteczki brudu i drobinki piasku, a także za pomocą większych uszkodzeń roślin powstałych podczas np. gradobicia. Ponadto wnikanie bakterii do roślin zaobserwowano też przez kwiaty lub włoski na liściach.

Zapobieganie:

Ochrona polega na:

- dokładnym rozdrabnianiu oraz głębokim przyoraniu resztek pożniwnych

- wysiewaniu kwalifikowanego materiału siewnego

- stosowaniu wczesnego siewu

- unikaniu stanowisk podmokłych i okresowo zalewanych

- stosowaniu prawidłowego płodozmianu

- zastosowaniu izolacji przestrzennej od ubiegłorocznych pól pokukurydzianych

- stosowaniu zbilansowanego nawożenia

- zwalczaniu zachwaszczenia i szkodników.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B