Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Aktualności

DOGLEBOWE ZABIEGI HERBICYDOWE W ZBOŻACH OZIMYCH

Nazwa  handlowa

Dawka

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy

Żyto

Cougar 600 SC

1,25-1,5l/ha

X

X

X

Glean 75 WG

20-25g/ha

X

X

X

Golden Pendimet 330 EC

3,5-4l/ha

X

X

X

X

Legato Plus 600 SC

1,25-1,5l/ha

X

X

X

X

Lentipur Flo 500 SC

2l/ha

X

X

Maraton 375 SC

4l/ha

X

X

X

Pelikan Plus 550 SC

2-2,5l/ha

X

X

X

Pilar Pendimetalina 400 SC

X

Racer 250 EC

1-2l/ha

X

X

X

Stomp 330 EC

3,5-4l/ha

X

X

X

X

Stomp 400 SC

X

Tolurex 500 SC

2l/ha

X

X

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B