Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Aktualności

RZEPAK PO ZIMIE

Dopiero po ustaniu mrozów będzie można dokładnie ocenić stan plantacji rzepaków ozimych i stwierdzić czy roślina ta przetrwała mrozy. Na pewno duże znaczenie w przezimowaniu rzepaku miały: mrozoodporność odmiany oraz stan plantacji na jesień. Aby zminimalizować ryzyko wymarznięcia rzepaku jesienią stosuje się środki poprawiające zimotrwałość roślin przez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu (triazole). Zabieg wykonany jesienią wpływa na zmianę pokroju rośliny oraz wytworzenie zwartej rozety liści.

Jesienne warunki pogodowe sprawiły, że rzepaki miały dobrze wykształcony system korzeniowy, jednak styczniowe mrozy, silne wiatry oraz brak pokrywy śnieżnej wpłynęły negatywnie na rośliny. Natychmiast po ustaniu mrozów trzeba wykonać lustracje pół i ocenić stan plantacji po zimie. Najważniejsze, aby system korzeniowy nie był przemarznięty oraz aby była odpowiednia obsada roślin na metrze kwadratowym - równomierne rozmieszczenie żywych roślin.

Decyzji o zaoraniu nie należy podejmować pochopnie, ponieważ plon uzyskany ze słabej obsady rzepaku może przynieść większy zysk jak z rośliny następczej. Najlepiej aby po rozmarznięciu gleby i wykonaniu oceny plantacji stwierdzić kilkadziesiąt żywych roślin na metrze kwadratowym. Nawet niska obsada roślin na metrze kwadratowym nie dyskwalifikuje plantacji - pod warunkiem, że są one równomiernie rozłożone na polu. Jednak decyzję o dalszym prowadzeniu plantacji musi podjąć sam plantator. Wybór rośliny następczej zależny jest od zastosowanych jesienią herbicydów.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B