Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Aktualności

DOGLEBOWE ZWALCZANIE CHWASTÓW W ZBOŻACH OZIMYCH

W tabeli przedstawiono zarejestrowane preparaty do zwalczenia chwastów o działaniu doglebowym. Wszystkie niżej wymienione środki należy stosować zgodnie z instrukcją - etykietą stosowania i przestrzegać  zasad dobrej praktyki rolniczej.

 

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Jęczmień ozimy

Żyto

COUGAR 600 SC 

X

X

X

X

 EXPERT 600 SC 

X

X

X

X

 EXPERT MET 56 WG

X

X

X

X

 GLEAN 75 WG 

X

X

 

X

 GOLDEN PENDIMET 330 EC 

X

X

X

X

 GOLDEN PLUMAGE 600 SC 

X

X

X

X

 KOMPLET 560 SC 

X

X

X

X

 LEGATO PLUS 600 SC 

X

X

X

X

 LENTIPUR FLO 500 SC

X

 

X

X

 MARATON 375 SC

X

X

 

X

 PELICAN PLUS 550 SC 

X

X

X

X

 PENDIGAN 330 EC 

X

X

 

X

 PILAR-PENDIMETALINA 400 SC 

 

 

X

 

 RACER 250 EC 

X

X

 

X

 SNAJPER 600 SC 

X

X

 

 

 STOMP 330 EC

X

X

X

X

 TOLUREX 500 SC 

X

X

X

 

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B