Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Aktualności

ZWALCZANIE CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH W RZEPAKU OZIMYM

Na stanowisko po zbożach przeważnie wchodzi rzepak ozimy, stąd bardzo ważne jest zwalczanie samosiewów zbóż. Często również perz zachwaszcza plantacje rzepaku. Dlatego najwłaściwszym okresem na wyeliminowanie konkurencji jest jesień. Czekanie z tym do wiosny może mieć negatywny wpływ na roślinę uprawną. W tym celu stosujemy graminicydy.  W tabeli przedstawiono zarejestrowane preparaty do nalistnego zwalczania chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego.

 Herbicydy do zwalczania samosiewów zbóż i perzu w rzepaku:

Nazwa

Substancja aktywna

Dawka na ha

Termin

Samosiewy zbóż

Perz właściwy

AGIL 100 EC

propachizafop

0,5-0,7 l/ha

 

1,25-1,5 l/ha

 

- jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną, nie później niż do początku fazy strzelania rzepaku w pędy

AGRO GOLD QUIZALOFOP 05 EC

chizalofop-P-etylowy

 

0,75 - 1 l/ha

 

2 – 3 l/ha

 

- jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy

FOCUS ULTRA 100 EC

cykloksydym

 

1,0 – 1,5 l/ha

 

3,0-4,0 l/ha

 

- jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną nie później niż do początku fazy strzelania rzepaku w pędy

FUSILADE FORTE 150 EC

fluazyfop-P-butylowy

 

0,5-0,75 l/ha

 

1,5-2 l/ha

 

-  jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną, nie później niż na początku strzelania rzepaku w pędy

GRAPAN EXTRA 40 EC

chizalofop-P-tefurylowy

2 l/ha

2 l/ha

- zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści

LEOPARD 05 EC

chizalofop-P-etylowy

 

0,7-1,5l/ha

2-3 l/ha

 

- jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy

LEOPARD EXTRA 05 EC

chizalofop-P-etylowy

 

0,7-1 l/ha

 

2-3 l/ha

 

- jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy

MEFISTO PRO 05 EC

chizalofop-P-etylowy

 

0,75-1 l/ha

 

2-3 l/ha

 

- jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy

PILOT 10 EC

chizalofop-P-etylowy

 

0,35- 0,4 l/ha

 

1-1,5 l/ha

 

- jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy

TARGA 10 EC

chizalofop-P-etylowy

 

0,35- 0,4 l/ha

 

1-1,5 l/ha

 

- jesienią, gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści

- lub wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy

 

 

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B