Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Aktualności

NALISTNE ZWALCZANIE CHWASTÓW W RZEPAKU OZIMYM

Bardzo ważne jest zwalczanie chwastów w rzepaku już od samego początku rozwoju rośliny uprawnej. Pozwala to na wyeliminowanie konkurencji, a tym samym lepszy dostęp do światła, wody oraz składników pokarmowych.

Herbicydy nalistne do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku:

Nazwa

Substancja aktywna

Dawka

Termin

AGRO METAZACHLOR 500 SC

metazachlor

2 l/ha

- gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liścieni, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści

BARON 334 SL

chlopyralid,pikloram

0,35 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów

BORA 500 SC

metazachlor

2 l/ha

- powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści

BUTISAN STAR 416 SC

metazachlor

chinomerak

3 l/ha

- powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści

CLIOPHAR 300 SL

chlopyralid

0,3-0,4 l/ha

- jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku

- wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia wytwarzania przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych

CYKLON 300 SL

chlopyralid

0,3-0,4 l/ha

- jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku

- wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia wytwarzania przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych

DESTROYER 334 SL

chlopyralid,

pikloram

0,35 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów

- wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej

FOX 480 SC

bifenoks

0,6 – 1,0 l/ha

- jesienią, po przekroczeniu przez roślinę uprawną fazy 4 liści

FUEGO 500 SC

metazachlor

2 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści

FUEGO EXTRA 500 SC

metazachlor

2 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści,

a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści

FYM 500 SC

metazachlor

2 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści

GALERA 334 SL

chlopyralid,

pikloram

0,35 L/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych)

- lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej

GOLDEN PICCANT 334 SL

chlopyralid,

pikloram

0,35 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych)

- lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej

GOLDEN METAZ 500 SC

metazachlor

2 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liścieni, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści

GOLDEN PYZAMID 50 WP

propyzamid

1,0-1,5 kg/ha

- jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku.

Zabieg można także wykonać:

- podczas spoczynku wegetacyjnego na glebę bez okrywy śnieżnej

- wczesną wiosną tuż po ruszeniu wegetacji,  a przed zwarciem międzyrzędzi rzepaku na wilgotną glebę

HELM-RAP 500 SC

metazachlor

2,0 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści

KECZ 334 SL

chlopyralid,

pikloram

0,35 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych, po wschodach chwastów lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej

KERB 50 WP

propyzamid

1,0-1,5 kg/ha

- fazie 4-6 liści rzepaku

LONTREL 300 SL

chlopyralid

0,3-0,4 l/ha

- jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku

- lub  wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych

METAZANEX 500 SC

metazachlor

2 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liścieni, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści

NAVIGATOR 360 SL

chlopyralid,

pikloram,

aminopyralid

0,3 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści właściwych

PILAR-PROPYZAMID 50 WP

propyzamid 

1,0-1,5 kg/ha

- jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku

RAPSAN 500 SC

metazachlor

 

2 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści, a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści

RAPSAN PLUS SC

metazachlor,

chinomerak

3 l/ha

- jesienią, gdy rośliny rzepaku są w fazie co najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści

 

Jesienią w celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować łącznie, przestrzegając zaleceń zawartych w etykietach kombinacji środków w dawkach (informacje pochodzą z etykiet instrukcji stosowania – podanych przez producenta):

 Golden Piccant 334 SL 0,35 l/ha + Metazanex 500 SC 1,6 l/ha

Golden Pyzamid 50 WP 1 kg/ha + Lontrel 300 SL 0,3 - 4 l/ha

Kecz 334 SL 0,35 l/ha + Metazanex 500 SC 1,6 l/ha

Kerb 50 WP 1 kg/ha + Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha

Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha + Kerb 500 SC 1 l/ha.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B