Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Aktualności

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO:

Główny Inspektor informuje, że 28 stycznia 2013 roku weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie:

- ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012r., poz.1512) oraz

- wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady Ministrów:

  • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810
  • w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amfora

 

Te akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego. Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą podlegali określonym sankcjom. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych apelujemy do wszystkich uprawiających kukurydzę, aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominamy, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B