Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Aktualności

ZWALCZANIE CHWASTÓW

Szczegółowe zalecenia dotyczące odchwaszczania plantacji zamieszczone zostaną  w kolejnych artykułach. Warunkiem ich skutecznego działania jest umiejętność właściwego rozpoznania chwastów i odpowiedni wybór herbicydu.

Jednak aby zabieg był skuteczny muszą również sprzyjać ku temu warunki  atmosferyczne. W przypadku herbicydów doglebowych istotnym czynnikiem jest wilgotność gleby, aby substancja aktywna wniknęła do kiełkujących nasion lub wschodzących chwastów. Jeżeli jest przesuszona to zalecane jest wykonanie zabiegu nalistnego- wiosną jak najszybciej.

Zalety jesiennego stosowania herbicydów:

  • Wczesne wyeliminowanie konkurencji chwastów
  • Na ogół wysoka skuteczność zabiegu (zwalczane chwasty są w młodych fazach rozwojowych)
  • Możliwość zwalczania jednym preparatem chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej
  • Na ogół korzystniejsze warunki do wykonania zabiegu niż wczesną  wiosną
  • Mniejsze spiętrzenie prac w gospodarstwie w okresach wiosennych

 

Kiedy czekać do wiosny:

  • Sucha jesień, niska wilgotność gleby, słabe wschody chwastów
  • Późno siane pszenice – nie ma fazy rozwojowej lub słabe wschody chwastów
  • Gdy na plantacji występuje do 30 szt./m2 miotły zbożowej lub mniej niż 50 szt. chwastów dwuliściennych (różnych gatunków albo tez ogółem nie więcej niż 40 sztuk chwastów jedno i dwuliściennych- chwasty nie powinny być nadmiernie wyrośnięte)
  •  Uwarunkowania inne( ekonomiczne, organizacyjne, pogodowe itp.)

 

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B