Miejsce na Twoją reklamę

Notatnik rolnika - Aktualności

ZWALCZANIE SZKODNIKÓW W RZEPAKU - 04/04/2016

RZEPAK PO ZIMIE - Dopiero po ustaniu mrozów... Jesienne warunki pogodowe... Decyzji o zaoraniu nie należy...

 


 

 

FUNGICYDY ZAREJESTROWANE W RZEPAKU OZIMYM NA WIOSNĘ

ZAKAZ STOSOWANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN GMO

DOGLEBOWE ZABIEGI HERBICYDOWE W ZBOŻACH OZIMYCH - Nazwa handlowa... Dawka...

DOGLEBOWE ZWALCZANIE CHWASTÓW W ZBOŻACH OZIMYCH - Preparaty... Zboże...

WYKAZ FUNGICYDÓW ZAREJESTROWANYCH DO STOSOWANIA W RZEPAKU OZIMYM JESIENIĄ - Zwalczanie chorób grzybowych... Preparaty regulujące...

ZAPRAWY ZBOŻOWE - Pszenica ozima... Pszenżyto ozime... Jęczmień ozimy... Żyto...

ZWALCZANIE CHWASTÓW JEDNOLIŚCIENNYCH W RZEPAKU OZIMYM - Na stanowisko po zbożach... Najwłaściwszym terminem na... Herbicydy do... Samosiewy zbóż... Perz właściwy

NALISTNE ZWALCZANIE CHWASTÓW W RZEPAKU OZIMYM - Bardzo ważne jest... Nazwa... Substancja aktywna... Dawka... Termin... Jesienią w celu...

DOGLEBOWE ZWALCZANIE CHWASTÓW W RZEPAKU - Jesienne zwalczanie chwastów powoduje... Substancja aktywna... Dawka na 1 ha...

ZAPRAWIANIE NASION RZEPAKU - Pierwszym i zarazem najtańszym zabiegiem... Zaprawa... Spektrum działania...

ZWALCZANIE CHWASTÓW - Szczegółowe zalecenia dotyczące ... Zalety jesiennego stosowania herbicydów... Kiedy czekać do wiosny...

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B