Miejsce na Twoją reklamę

Chwasty

Chwasty – w znaczeniu rolniczym - każda roślina obca w łanie, która nie została celowo tam wysiana i nie jest przedmiotem upraw na danym polu.

Podział chwastów w zależności od miejsca występowania:

 • chwasty segetalne - występują na gruntach ornych, mimo że człowiek je zwalcza i wpływają ujemnie na wysokość oraz jakość plonu
 • chwasty ruderalne - występują na terenach nieużytkowanych rolniczo np. przy drogach, koło budynków i płotów, na nasypach kolejowych
 • chwasty łąk i pastwisk

 

Szkodliwość gospodarcza chwastów:

 • konkurencja o miejsce i o światło
 • zużycie wody i składników pokarmowych
 • wzrost kosztów produkcji
 • obniżenie wartości produktów rolnych
 • chwasty toksyczne dla ludzi i zwierząt (np. szalej jadowity, starzec jakubek, szczwój plamisty, blekot pospolity, skrzypy, psianka czarna)
 • współdziałanie i rozprzestrzenianie się chorób i szkodników

Źródła zachwaszczenia:

 • gleba ( od 10 do 60 tys. szt /1 m2)
 • nieoczyszczony materiał siewny
 • niewłaściwy płodozmian czy zmianowanie
 • powierzchnie nieuprawiane
 • obornik i komposty

 

Właściwości biologiczne chwastów:

 1. Zdolności adaptacyjne
 2. Płodność chwastów:

- chwasty wydające poniżej 500 nasion (np. przytulia czepna, nawrot polny, kąkol polny, chaber bławatek)

- chwasty wydające 500-1000 nasion (np. rdesty, gorczyca polna, chwastnica jednostronna)

- chwasty wydające 1000-5000 nasion (np. komosa, sporek polny, maki, żółtnica drobnokwiatowa)

- chwasty wydające ponad 5000 nasion (np. przymiotno kanadyjskie, ostrożeń polny, mak polny)

 1. Sposoby rozprzestrzeniania się chwastów:

- przez wiatr

- przez wodę

- przez zwierzęta

- przez człowieka

 1. Kiełkowanie i wschody chwastów:

- chwasty mające bardzo krótki okres kiełkowania (10-12 dni) oraz wysoką energię kiełkowania: np. szczaw polny, rdest ptasi

- chwasty mające długi okres kiełkowania (3 miesiące i dłużej) oraz małą energię kiełkowania: np. komosa biała, iglica pospolita, fiołek polny

- chwasty prędko kończące kiełkowanie (30 dni), a dające mały procent wschodów (20-30%): np. przymiotno kanadyjskie, marchew zwyczajna

- chwasty mające długi okres spoczynku (10-12 miesięcy): np. wyka, rdest powojowy, przytulia czepna

 1. Głębokość zasięgu systemu korzeniowego:

- chwasty korzeniące się płytko (do 10 cm): np. gwiazdnica pospolita

- chwasty korzeniące się w warstwie ornej (do 30 cm): np. jasnoty, kurzyślad polny

- chwasty wrastające w warstwę orna i podorną (30-50 cm): np. kąkol polny, rumian polny

- chwasty wrastające ponad 50 cm: np. mniszek pospolity

- chwasty zakorzeniające się bardzo głęboko (ponad 100 cm): np. ostrożeń polny, powój polny, skrzypy

 

Przyczyny wzrostu zachwaszczenia pól i zmian w składzie gatunkowym:

 • wprowadzenie uproszczonych płodozmianów
 • uproszczenie technologii zbioru
 • intensywne nawożenie
 • stosowanie przez wiele lat tych samych herbicydów
 • wprowadzenie uproszczeń w uprawie roli
 • wprowadzenie form zbóż krótkosłomych

 

Klasyfikacja chwastów według ich właściwości biologicznych:

Chwasty samożywne

Chwasty cudzożywne

Rozmnażające się generatywnie:

1. Monokarpiczne wydające dwa lub więcej pokoleń rocznie: np. gwiazdnica pospolita, żółtlica drobnokwiatowa

2. Monokarpiczne wydające jedno pokolenie w roku:

a) jednoroczne

- jare wczesne (np. gorczyca polna, rdest ptasi, owies głuchy, poziewnik szorstki)

- jare późne (np. komosa biała, szarłat szorstki)

- zimujące (np. tobołki polne, chaber bławatek, przetaczniki, kąkol polny, mak polny)

- ozime właściwe (np. miotła zbożowa, nawrot polny)

b) dwuletnie (np. marchew zwyczajna, bniec biały, barszcz zwyczajny)

3. Polikarpiczne - wieloletnie (np. wiechlina roczna, babka zwyczajna i lancetowata, mniszek pospolity, szczaw zwyczajny)

Rozmnażające się generatywnie i wegetatywnie za pomocą:

- pędów (np. perz właściwy, skrzyp polny)

- cebulek (np. czosnek winnicowy, złoć polna)

- korzeni (np. wilczomlecz, szczaw polny, powój polny, mecz polny, ostrożeń polny)

Półpasożytnicze

Pasożytnicze

 

 

Najważniejsze chwasty występujące w zbożach:

 • Bratek polny
 • Chaber bławatek
 • Czerwiec roczny
 • Gorczyca polna
 • Gwiazdnica pospolita
 • Jasnota purpurowa
 • Jasnota różowawa
 • Komosa biała
 • Maruna bezwonna
 • Mlecz polny
 • Miotła zbożowa
 • Niezapominajka polna
 • Owies głuchy
 • Ostrożeń polny
 • Perz właściwy

 

Najczęściej występujące gatunki chwastów w zbożach:

Zboża ozime

Zboża jare

Chwasty dwuliścienne

Chaber bławatek

Fiołek polny

Gwiazdnica pospolita

Jasnoty

Mak polny

Maruna bezwonna

Ostrożeń polny

Przetaczniki

Przytulia czepna

Rumian polny

Sporek polny

Tasznik pospolity

Tobołki polne

Komosa biała

Gorczyca polna

Gwiazdnica pospolita

Ostrożeń polny

Przetaczniki

Rdest powojowaty

Rdest ptasi

Szczaw polny

Tobołki polne

Chwasty jednoliścienne

Miotła zbożowa

Perz właściwy

Chwastnica jednostronna

Owies głuchy

Perz właściwy

Włośnica sina

Miejsce na reklamę B

Chwasty

Miejsce na reklamę B