Miejsce na Twoją reklamę

Choroby rzepaku

Wyróżniamy:

Grzybowe choroby rzepaku

- Biała plamistość liści

- Cylindrosporioza

- Czerń krzyżowych

- Kiła kapusty

- Mączniak prawdziwy roślin kapustnych

- Mączniak rzekomy roślin kapustnych

- Sucha zgnilizna roślin kapustnych

- Szara pleśń

- Werticilioza rzepaku

- Zgnilizna twardzikowa

- Zgorzel siewek rzepaku

Wirusowe choroby rzepaku

- Fitoplazmy

- Mozaika rzepaku

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B