Miejsce na Twoją reklamę

Agrofagi

Agrofagi - niepożądane organizmy szkodliwe dla roślin uprawnych, płodów rolnych oraz zwierząt. Zalicza się do nich:

- chwasty (niepożądane rośliny w uprawie),

- patogeny (mikroorganizmy wywołujące chorobę),

- szkodniki (np. żerujące owady na polach uprawnych).

 

INTERNETOWY SYSTEM SYGNALIZACJI AGROFAGÓW

http://piorin.gov.pl/sygn/start.php

 

 

 

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B