Miejsce na Twoją reklamę

Zwalczanie szkodników w rzepaku

Aby sprawnie kontrolować występowanie chowaczy łodygowych (chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny) wskazane jest rozmieszczenie żółtych naczyń na polach. Dotychczas warunki atmosferyczne w naturalny sposób ograniczały wylot szkodników. W nadchodzącym tygodniu nastąpi poprawa pogody, co też spowoduje wylot chowaczy, które do tej pory czekały za odpowiednimi warunkami cieplnymi (temperatura powietrza w dzień powyżej 10°C, a w nocy powyżej 5°C utrzymująca się przez kilka dni).

Straty spowodowane przez chowacze łodygowe są nie do nadrobienia, mimo iż rzepak jest rośliną o dużym potencjale regeneracji. Dodatkowo sporo plantacji jest osłabionych po zimie, co w połączeniu z uszkodzeniami przez chowacze może powodować spore straty plonu. Żółte naczynia i codzienny ich monitoring pozwoli nam wykonać opryski w chwili wystąpienia szkodników na plantacji oraz zabezpieczyć plantacje przed złożeniem jaj. Należy pamiętać o progach szkodliwości, które wynoszą:

- chowacz brukwiaczek - próg szkodliwości: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 kolejnych dni

- chowacz czterozębny - próg szkodliwości: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.

Do zwalczania chowaczy łodygowych zarejestrowanych jest kilkadziesiąt produktów, jednak jest to tylko kilka grup chemicznych, a mianowicie:

- etery arylo-propylowe

- neonikotynoidy

- pyretroidy + neonikotynoidy

- pyretroidy + fosforoorganiczne                                                                                                                                                               

- fosforoorganiczne

- pyretroidy.

W wielu etykietach (instrukcjach stosowania) widnieją zapisy:

- zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego

- zabieg wykonywany przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.

Należy wziąć to pod uwagę myśląc o strategii ochrony rzepaku przed szkodnikami.

 

W tabeli poniżej przedstawiamy zarejestrowane preparaty do zwalczania w/w szkodników.

Nazwa handlowa       produktu Nazwa substancji czynnej         Szkodnik            Dawka
A-Cyper 100 EC alfa-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik 0,1-0,12 l/ha
Acetamip 20 SP acetamipryd - 20 % słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny 0,08-0,12 kg/ha,                                        0,20-0,25 kg/ha
Acetamipryd 20 SP acetamipryd - 20 % słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny 0,08-0,12 kg/ha,                                        0,20- 0,25 kg/ha
Achilles 100 CS lambda-cyhalotryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik). 0,06-0,075 I/ha
AlfaCyper 100 EC alfa-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny 0,1-0,12 l/ha
Alfastop 100 EC alfa-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik) 0,1-0,12 l/ha
Alfazot 025 EC beta-cyflutryna - 25 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,25 l/ha
Alstar Pro 100 EW zeta-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,1 l/ha
Ammo Super 100 EW zeta-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,1 l/ha
Arkan 050 CS lambda-cyhalotryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek 0,12-0,125 l/ha
Atena 480 EC chloropiryfos - 480 g słodyszek rzepakowy 0,6-0,8 l/ha
Biscaya 240 OD tiachlopryd - 240 g słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, chowacz podobnik 0,3 l/ha
Bulldock 025 EC beta-cyflutryna - 25 g

chowacz brukwiaczek,

chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

0,25 l/ha
Bunt 100 CS lambda-cyhalotryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,06-0,075 I/ha
Chlorop-Pro 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6-0,8 l/ha
Cyper-Fas 100 EC alfa-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik) 0,1-0,12 l/ha
Cyperkill Max 500 EC cypermetryna - 500 g słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik 0,05 l/ha
Cyperpirifos 550 EC chloropiryfos - 500 g, cypermetryna - 50 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Cyren 480 EC chloropiryfos - 480 g słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek 0,65-1,0 l/ha
Cythrin 500 EC cypermetryna - 500 g słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik 0,05 l/ha
Decis Mega 50 EW deltametryna - 50 g

gnatarz rzepakowiec, chowacz brukwiaczek, pchełki ziemne,

pchełka rzepakowa,

słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik), mszyca kapuściana

0,15 l/ha
Deka 2,5 EC deltametryna - 25 g słodyszek rzepakowy 0,2 l/ha
DelCaps 050 CS deltametryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny 0,08–0,1 l/ha
DelTop 050 CS deltametryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny 0,08–0,1 l/ha
DeLux 050 CS deltametryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny 0,08–0,1 l/ha
Dursban 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Dursban Delta 200 CS chloropiryfos - 200 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 1,5 l/ha
Fastac 100 EC alfa-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik) 0,1-0,12 l/ha
Fastac Active 050 ME alfa-cypermetryna - 50 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, mszyca kapuściana, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,15-0,3 l/ha
Fiesta 100 EC alfa-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik) 0,1-0,12 l/ha
Fury 100 EW zeta-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,1 l/ha
Helios 480 EC chloropiryfos - 480 g słodyszek rzepakowy 0,6-08 l/ha
Helm-Lambda 100 CS lambda-cyhalotryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,06-0,075 I/ha
Insodex 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Jetstak 100 EC alfa-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik) 0,1-0,12 l/ha
Judo 050 CS lambda-cyhalotryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek 0,12-0,125 l/ha
Kaiso 050 EG lambda-cyhalotryna - 50 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,15 kg/ha
Kaiso Sorbie lambda-cyhalotryna - 50 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe
(chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik)
0,15 kg/ha
Karate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna - 50 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,125-0,15 l/ha
Kivano 050 EG lambda-cyhalotryna - 50 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe
(chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik)
0,15 kg/ha
Kloń 48 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Klon 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Klon Max 550 EC chloropiryfos - 500 g, cypermetryna - 50 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Kusti 050 CS lambda-cyhalotryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek 0,12-0,125 l/ha
LambdaCe 050 CS lambda-cyhalotryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek 0,12-0,125 l/ha
Mavrik 240 EW tau-fluwalinat - 240 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik) 0,2 l/ha
Minori 050 EC lambda-cyhalotryna - 50 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,12-0,15 l/ha
Minuet 100 EW zeta-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,1 l/ha
Mospilan 20 SP acetamipryd - 20 % słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny 0,08-0,25kg/ha
Nagomi 025 WG lambda-cyhalotryna - 2,5 %

chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy,

szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

0,25–0,3 kg/ha
Neptun 480 EC chloropiryfos - 480 g słodyszek rzepakowy 0,6-0,8 l/ha
Ninja 050 CS lambda-cyhalotryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek 0,12-0125 l/ha
Owadofos Extra 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Patriot 100 EC deltametryna - 100 g

pchełki,

chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik)

50-75ml/ha
Pitbul 025 EC beta-cyflutryna - 25 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,25 l/ha
Poleci 2,5 EC deltametryna - 25 g słodyszek rzepakowy 0,2 l/ha
Proteus 110 OD tiachlopryd - 100 g, deltametryna - 10 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik) 0,5-0,6 l/ha
Pyrifos 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Pyrinex 250 CS chloropiryfos - 250 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny 0,75-1,0 l/ha
Pyrinex 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6-0,8 l/ha
Pyrinex Supreme 262 ZW

chloropiryfos - 250 g,

beta-cyflutryna - 12 g

chowacz brukwiaczek, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, mszyce 1,0-1,25 l/ha
Pyrisimex 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6-0,8 l/ha
Rapid 060 CS gamma-cyhalotryna - 60 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny 60–80 ml/ha
Raven 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6 l/ha
Rook 480 EC chloropiryfos - 480 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy 0,6-0,8 l/ha
Sorcerer 500 EC cypermetryna - 500 g słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny 0,05 l/ha
Spadix 100 CS lambda-cyhalotryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,06-0,075 l/ha
Sparviero lambda-cyhalotryna - 100 g pchełki rzepakowe, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny 0,075 l/ha
Stark 20 SP acetamipryd - 20 % słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 0,08-0,12 kg/ha
Sumi-Alpha 050 EC esfenwalerat - 50 g

chowacz podobnik (szkodnik łuszczynowy), słodyszek rzepakowy,

szkodniki łuszczynone

(pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)

0,25 l/ha
Super Cyper 500 EC cypermetryna - 500 g słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik 0,05 l/ha
Supersect 500 EC cypermetryna - 500 g słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik   0,05 l/ha
Sutra 100 CS lambda-cyhalotryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,06-0,075 l/ha
Tak Tak 100 EC alfa-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik) 0,1-0,12 l/ha
Tekapo 025 EC beta-cyflutryna - 25 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,25 l/ha
Titan 100 EW zeta-cypermetryna - 100 g chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,1 l/ha
Trebon 30 EC etofenproks - 287,5 g chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik) 0,25–0,3 l/ha
Troll 550 EC chloropiryfos - 500 g, cypermetryna - 50 g

chowacz brukwiaczek,

słodyszek rzepakowy,

0,6 l/ha
Wojownik 050 CS lambda-cyhalotryna - 50 g słodyszek rzepakowy, chowacz brukwiaczek 0,12-0125 l/ha

Źródło: www. minrol.gov.pl

 

Stosuj środki ochrony roślin z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zawsze przestrzegaj etykiety instrukcji stosowania i informacji zawartych na opakowaniu.

Miejsce na reklamę B

Miejsce na reklamę B